Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice

Ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích

Bohatost a přitažlivost hudebních motivů ve výtvarném umění je vděčným námětem mnoha výstav. Nejrozsáhlejším výstavním projektem posledních let byla expozice Národní galerie v Praze pod názvem „Vivat musica“ v roce 2014. Byla zde představena díla napříč rozsáhlou historií – od renesance po 21. století.

Expozice se stala záznamem a výkladem rozmanitých stylů, výtvarných konceptů a jejich prolínání. Zaměřila se na vztah hudby a výtvarného umění v průběhu pěti století – počínaje mytologickými tématy v renesanci a baroku, přes portréty význačných hudebníků a skladatelů, až po práce integrující hudební principy do struktury výtvarného díla ve 20. století.

 

Sbírkové fondy Východočeské galerie neumožňují tak široký záběr, přesto zajímavým způsobem dokládají, jak silně hudba inspirovala české výtvarné umělce 20. století. V umění století 19. je tento námět často spojován s národním obrozením (Antonín Gareis) nebo dekadentními náladami přelomu 19. a 20. století. Zajímavé jsou také ilustrátorské realizace Maxmiliána Pirnera a jeho žáka z pražské Akademie výtvarných umění – Adolfa Kašpara, dále drobné grafické listy Františka Tavíka Šimona, Antonína Procházky nebo Otakara Kubína (Coubine). Zejména v období symbolismu se hudba stala důležitou součástí filozofických, duchovních,  mystických a literárních konceptů řady grafiků z okruhu Moderní revue. Zejména pak Jan Konůpek, který inspirován básnickým dílem Otokara Březiny, využíval hudebních motivů k vyjádření hermetických obrazů „hudby sfér“ a fantazijních „astrálních“ světů. Tyto dobové tendence lze objevit i v díle Rudolfa Adámka. Ve 20. století jsou zakomponovány hudební nástroje do mnohých kubistických zátiší. Cenný pardubický soubor děl Emila Filly je však zařazen do souběžně probíhající výstavy „Emil Filla a jeho žáci“ ve Východočeské galerii v Pardubicích. Na plánované či probíhající výstavy jsou vázána i další díla inspirovaná hudbou.

Ve sbírce převažuje spíše tradiční zobrazení hudebních námětů a produkcí, v nichž vynikal zejména Cyril Bouda. Možná i proto, že sám byl aktivním muzikantem. Hudební motivy jsou rovněž typickými náměty grafik Františka Tichého a zajímavých prací mnohých dalších výtvarníků – ilustrátorů, malířů i sochařů. Třicátá léta 20. století jsou zastoupena např. tvorbou Antonína Pelce, Jaroslava Heřmanského nebo Boženy Matějovské - Fišárkové. Značná část děl ovlivněných hudbou pochází z období 50. až 70. let 19. století, z nichž byly pro výstavu vybrány vyjma grafických listů již zmíněného Cyrila Boudy např. koláž fotografa Jiřího Tomana nebo Hudební zátiší Jiřího Michálka. Sochařství zastupuje ve výstavě jediné vybrané dílo a to drobná plastika Jana Hubáčka – Kde domov můj?

 

SEZNAM AUTORŮ

RUDOLF ADÁMEK

5.1882 Kutná Hora – 1. 3.1953  Praha

malíř, grafik, člen uměleckého sdružení Sursum a SVU Myslbek

 

CYRIL BOUDA

11. 1901 Kladno – 29. 8. 1984 Praha

malíř a ilustrátor, profesor na Karlově univerzitě

 

FRANTIŠEK VINCENC DANIHELKA

2. 1911 Pardubice ­– 27. 8.1970 Pardubice

pedagog, grafik, sochař, malíř

 

ANNA DVOŘÁKOVÁ

3. 1924 Kameničky

grafička, malířka krajin, figur, zátiší a portrétů

 

ANTONÍN (ANTON) GAREIS ML.

11. 1837 Praha-Nové Město – 13. srpna 1922 Praha-Vinohrady

grafik, malíř, kreslíř a ilustrátor

 

JOSEF HAŠEK

11. 1907 Chroustovice u Vysokého Mýta – 20. 2. 1967 Pardubice

malíř aktů, krajin a zátiší, jeho doménou byl akvarel

 

JOSEF HEŘMAN

7. 1900 Mladá Boleslav – 17. 10. 1956 Hradec Králové

autor podobizen, zátiší, karikatur, tvůrce návrhů známek, skla,

pozvánek, plakátů, knižních vazeb a interiérů

 

JAROSLAV HEŘMANSKÝ

4. 1907, Heřmanův Městec – 11. 4. 1964 Heřmanův Městec

grafik, malíř, věnoval se krajinářství a portrétům

 

JAN HUBÁČEK

12. 1894 Vysoké Mýto – 28. 2. 1969 Vysoké Mýto

řezbářství, sochařství, řezba loutek

 

ADOLF KAŠPAR

12. 1877 Bludov – 29. 6. 1934 Železná Ruda

malíř, grafik a ilustrátor

 

JAN KONŮPEK

10. 1883 Mladá Boleslav – 13. 3. 1950 Praha

grafik, malíř, ilustrátor a rytec

 

OTAKAR KUBÍN - COUBINE

10. 1883 Boskovice – 7. 10. 1969 Marseille

malíř, grafik a sochař

 

BOŽENA MATĚJOVSKÁ - FIŠÁRKOVÁ

7. 1903 Praha – 1960

malířka, věnovala se krajinomalbě, tvorbě figurálních kompozic a zátiší

 

JIŘÍ MICHÁLEK

5. 1926 Frýdek-Místek – 6. 2.1994
grafik, fotograf, malíř

 

ANTONÍN PELC

1. 1895 Lišany u Rakovníka – 24. 3. 1967 Praha

karikaturista, malíř a ilustrátor

 

MAXMILIÁN PIRNER

2. 1854 Sušice – 2. 4. 1924 Praha-Smíchov

malíř, ilustrátor a kreslíř období akademismu a symbolismu,

profesor pražské Akademie výtvarných umění

 

ANTONÍN PROCHÁZKA

6.1882 Vážany u Vyškova na Moravě – 9. 6. 1945 Brno

malíř, grafik a ilustrátor

 

FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON

5. 1877 Železnice – 19. 12. 1942 Praha

malíř, grafik - dřevorytec, mistr leptu a mezzotinty, pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze, zakladatel a předseda SČUG Hollar

 

VLADIMÍR TESAŘ

10. 1924 Praha – 12. 10. 2008 Praha

malíř, ilustrátor, grafik, typograf a scénograf

 

FRANTIŠEK TICHÝ

3. 1896 Praha-Smíchov – 7. 10. 1961 Praha

malíř, grafik a jevištní výtvarník

 

JIŘÍ TOMAN

3. 1924 Pardubice – 10. 4 1972 Hradec Králové

fotograf, ilustrátor a knižní grafik, zabýval se animovaným filmem

jako scenárista a výtvarník

 

 

 

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |