Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice

Červenec

profesor Josef CIBULKA1. července 1886 se v Ústí nad Orlicí narodil představitel československé umělecko-historické vědy, římskokatolický kněz, vysokoškolský profesor ThDr. a PhDr. Josef CIBULKA.

Josef Cibulka se narodil v Ústí nad Orlicí v domě čp. 196. Čtyři třídy obecné školy navštěvoval v Ústí nad Orlicí a jednu na německé škole v Lanškroun, kde studoval i nižší gymnázium. Vyšší gymnázium absolvoval v Litomyšli. Maturitní zkoušku složil v roce 1905. Po maturitě studoval v Římě teologii. Po návratu do vlasti, mimo jiných kněžských povinností, přednášel dějiny církevního zpěvu a hudby a církevního výtvarného umění na bohosloveckém učilišti v Hradci Králové. V letech 1916 – 1917 pokračoval ve studiu na theologické a filosofické fakultě vídeňské univerzity.

Josef Ondřej Liboslav RETTIG8. března 1821 se v Ústí nad Orlicí narodil přírodovědec a pedagog, kněz Josef Ondřej Liboslav RETTIG.

Josef se narodil jako poslední dítě manželů Jana Aloise Sudiprava Rettiga a Magdaleny Dobromily Rettigové. Patřil mezi vzorné žáky městské školy i piaristického gymnázia, které začal navštěvovat ještě v Rychnově nad Kněžnou. Vyšší gymnázium vystudoval v letech 1836-1838 v Litomyšli. V roce 1840 pak úspěšně ukončil také dvě třídy litomyšlské piaristické filozofie.

Josef Bohdan MIKULÁŠTÍK4. července 1906 se v Ústí nad Orlicí narodil letec, příslušník československého zahraničního letectva, plukovník Josef Bohdan MIKULÁŠTÍK.

Narodil se na faře Jednoty bratrské, kde jeho otec působil jako farář. Obecnou školu vychodil v Potštejně, reálné gymnázium v Rychnově nad Kněžnou. Studia však nedokončil. Začal pracovat ve výrobně kartáčů, později jako skladník v továrně na výrobu pian v Potštejně. Vyučil se obchodním příručím v oboru módním, střižním a galanterním. 1. října 1926 odešel na vojnu do leteckého učiliště v Prostějově. Absolvoval několik leteckých kurzů a zůstal zde až do 1. dubna 1931, kdy byl v hodnosti četaře propuštěn do civilu.

Jan Leopold MOSBENDER24. července 1776 zemřel v Ústí nad Orlicí kněz Jan Leopold MOSBENDER.

Narodil se 22. dubna 1693 v rodině chrudimského měšťana Serváce Xaveria Mosbendera. Kněžské svěcení mu bylo uděleno 24. září 1718. Jeho prvním působištěm byl Heřmanův Městec, kde se stal na krátkou dobu zámeckým kaplanem na zámku Josefa Šporka. Odtud odešel do Chotěborek. Tady byl však velice nespokojený a snad proto si podal žádost na uvolněné místo faráře v Ústí nad Orlicí. Byl vybrán z mnoha zájemců proto, že jako jediný ovládal češtinu.

Hynek VICENA31. července 1911 zemřel ve Velvarech český herec, ústecký rodák Hynek VICENA.

Hynek Vicena se narodil 17. září 1819 v Kostelní ulici čp. 29. Již jako žák obecné školy rád četl, zvláště české knihy a divadelní hry. Divadlo ho posléze zaujalo tak, že se mu stalo celoživotním smyslem života. Jako soukenický učeň navštěvoval divadelní představení nejen v Ústí nad Orlicí, ale i v Potštějně, ve Vamberku a v Rychnově nad Kněžnou.

V roce 1836 se stal jedním ze zakládajících členů prvního ústeckého divadelního sdružení. Od té doby byl horlivým ochotníkem, když se v roce 1845 oženil s Pavlínou Novákovou, uvedl na jeviště i svoji ženu.

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |