Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice

Květen

JUDr. Jaroslav DRÁBEK ml.6. května 1901 se v Chrudimi narodil advokát a publicista, čestný občan města Ústí nad Orlicí JUDr. Jaroslav DRÁBEK ml.

V roce 1905 se s rodiči přestěhoval do Ústí nad Orlicí, kde jeho otec JUDr. Jaroslav Drábek koupil advokátní kancelář po zemřelém dr. Veselém. Rodina bydlela v dnešní ulici Petra Jilemnického čp. 664. Jaroslav ukončil obecnou školu v Ústí nad Orlicí. Gymnázium vystudoval v Praze a ještě před maturitou se účastnil bojů na maďarsko-slovenských hranicích.

Konstantin BOUCHAL

10. května 1866 se v Ústí nad Orlicí narodil starosta hasičské župy Hubálkovy, předseda spolku divadelních ochotníků Vicena, strojmistr Konstantin BOUCHAL.

Konstantin Bouchal se narodil v rodině ústeckého krupaře. Po ukončení obecné školy nastoupil do učení k ústeckému zámečnickému mistru Vilému Andresovi. Jako tovaryš odešel do Prahy na zkušenou. Tady 21. května 1885 na c.k. vysoké škole technické složil úspěšně zkoušku strojníka parních strojů. Jelikož v Praze nezískal zaměstnání, vrátil se do dílny Viléma Andresa.

Karel BÍNA

11. května 1971 zemřel v Ústí nad Orlicí amatérský letecký konstruktér Karel BÍNA.

Karel Bína se narodil 3. července 1903 v Bílině v severních Čechách. Vyučil se mlynářem u J. Macháčka v Nemošicích u Pardubic. V roce 1921 odešel na vojnu, kde se částečně naplnil jeho sen - létání. Po skončení vojenské služby studoval na Státní odborné škole mlynářské v Břeclavi. Tady ho začalo přitahovat vše, co má benzinový motor, především motocykly. Zúčastňoval se nejrůznějších motocyklových závodů a ty jej poprvé přivedly i do Ústí nad Orlicí. V roce 1927 definitivně opustil místo ve mlýně, stal se zaměstnancem obchodní firmy Antonína Junka v Hradci Králové a specializoval se na prodej motocyklů, osobních automobilů a příslušenství. Často obchodně navštěvoval Českou Třebovou a Ústí nad Orlicí.

Jan MAZÁNEK

13. května 1851 se v Hostovicích u Dašic narodil učitel, muzikant a organizátor kulturního života, čestný občan města Ústí nad Orlicí Jan MAZÁNEK.

Po studiích v Pardubicích, Moravské Třebové a v Hradci Králové byl v roce 1869 přijat městskou radou v Ústí nad Orlicí za učitele městské školy s povinností obstarávat též chrámovou hudbu. Teprve v roce 1873 byl jmenován zemskou školní radou učitelem na obecné škole chlapecké, kde působil až do svého pensiování v roce 1909.

Bernard Bořivoj QUADRÁT

Bernard Bořivoj QUADRÁT

Bernard nastoupil v roce 1839 jako student na filozofickou fakultu pražské university, s rozhodnutím věnovat se klasické filozofii. Tady na něho velmi zapůsobil Karel Bořivoj Presl, který v něm probudil velký zájem o přírodní vědy. Vliv je patrný i z toho, že Bernard začal používat druhé jméno Bořivoj. O jeho budoucnosti definitivně rozhodlo setkání s profesorem Josefem Redtenbacherem. Po ukončení studií chemie se stal jeho asistentem. Bernard Bořivoj Quadrát habilitoval prací o platinokyanovodíkové kyselině a překrásných solích, hlavně hořečnaté a barnaté.

Antonín BENNEWITZ

29. května 1926 zemřel v Doksech český houslový pedagog Antonín BENNEWITZ.

Antonín Bennewitz se narodil 26. března 1833 v rodině lesníka v nedalekém Přívratu. Po studiích na piaristickém gymnáziu v Litomyšli odešel na pražskou konzervatoř do třídy houslí prof. Mořice Mildnera, kde absolvoval v roce 1852 s vynikajícím prospěchem.

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |