Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice

Říjen

7. října 1861 se v Praze na Kozím plácku v pivovaře U Raismanů narodil zakladatel mnoha ústeckých sociálních spolků a ředitel žamberského sanatoria Albertinum, lékař MUDr. Rudolf LUKES.

Rudolf byl jediným synem významného českého pěvce, ústeckého rodáka Jana Ludevíta Lukese. Své dětství často, především v létě, trávil v Ústí nad Orlicí. Přestože jako dítě studoval zpěv a několikrát vystupoval na scéně Prozatímního divadla, nepokračoval ve stopách svého otce. Po vystudování medicíny odešel na kliniku do Vídně. Po svém návratu zpět do Prahy působil plných dvacet let jako závodní lékař v Mirošovské důlní společnosti v Libušíně u Kladna. Vyčerpávající život na Kladně přispěl k jeho předčasnému odchodu na odpočinek.

9. října 1846 se v Ústí nad Orlicí narodil učitel, varhaník, druhý starší Cecilské hudební jednoty František ŠPINDLER (též Spindler).

Narodil se v budově staré školy u kostela (pozn. dnes sídlo městské policie). Zpěvu a hře na housle a klavír se učil u svého otce, učitele Josefa Špindlera. V jedenácti letech se dostal jako altista do fundace k sv. Jakubu v Praze, kde pobyl tři roky. Navštěvoval zde 3. a 4. třídu hlavní školy. V letech 1861-1862 studoval na dvoutřídní škole reální v Moravské Třebové.

27. října 1891 se v Ústí nad Orlicí narodil poslední z ústeckých paprskářů, legionář a člen domácího protifašistického odboje František ZÁBRODSKÝ.

František Zábrodský pocházel z početné rodiny. Jeho otec pracoval u firmy Jan Hernych a syn jako údržbář a mimo to doma vyráběl paprsky pro ústecké a třebovské tkalce. František se u svého otce vyučil rodinnému řemeslu a večerně vystudoval textilní průmyslovku. Nejdříve pracoval jako učeň – údržbář u firmy Jan Hernych a syn, později, až do odchodu na vojnu ve Vamberku u firmy Josef Zeman. V roce 1912 nastoupil vojenskou službu a zúčastnil se I. světové války. Na italské frontě byl zajat a vstoupil do italské legie. Po návratu do Ústí nad Orlicí převzal po otci rodinnou živnost.

28. října 1806 se v Ústí nad Orlicí narodil tkadlec, český buditel a vlastenec Libor Alois ŠLEZINGER (viz. též. SCHLEZINGER).

Narodil se v domě čp. 314 v dnešní Lukesově ulici. Jeho otec byl ústecký truhlář a sklenář. Vyučil se tkalcem, a jak bylo tehdy zvykem, odešel na vandr. V roce 1829 se vrátil zpět do Ústí a o tři roky později se oženil s Annou, dcerou Augustina Rypky z Ústí n. O. Postupně si zřídil sklad rukodílných tkanin v Praze "U zlaté husy" na Václavském náměstí a později v Kutné Hoře. Šlezinger se stal prvním exportérem ústeckých rukodílných tkanin. Při svých častých návštěvách v Praze a v Kutné Hoře se seznámil s tehdejšími předními českými buditeli a vlastenci. V Praze se stal členem tajných revolučních českých spolků. V Kutné Hoře se seznámil s Karlem Havlíčkem Borovským a pomáhal mu rozšiřovat jeho tisk v Praze a po českém venkově. Karel Havlíček Borovský jej i v Ústí n. O. navštívil.

30. října 1986 zemřel v Ústí nad Orlicí učitel a malíř Josef ŠRÁMEK.

Josef Šrámek se narodil 20. července 1925 v Trenčianských Teplicích. Gymnázium studoval v Trenčíně, od roku 1940 pak v Čáslavi. Po uzavření vysokých škol přestoupil na učitelský ústav v Kutné Hoře. Odborné studium v Praze ukončil zkouškami pro aprobaci výtvarná výchova, rýsování a občanská nauka. Nejprve působil na Zbraslavicku, potom na Dymokursku v okrese Nymburk. Odtud byl přeložen na Českolipsko. Tento kraj si opravdu zamiloval a namaloval zde mnoho obrazů. Tady se seznámil se svojí manželkou, která pocházela z Ústí nad Orlicí. V roce 1956 přišel za svojí ženou do našeho města, které se mu stalo druhým domovem.

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |