Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice

Srpen

Josef ZÁBRODSKÝ

2. srpna 1936 zemřel v pražském Podolském sanatoriu ústecký rodák, právník a historik Josef ZÁBRODSKÝ.

Josef Zábrodský byl synem hudebníka a sbormistra prvního ústeckého pěveckého spolku „Lumír“ Josefa Zábrodského. Narodil se v Ústí nad Orlicí 3. února 1863. Obecnou školu vychodil v Ústí nad Orlicí. Nižší německé gymnázium studoval v Lanškrouně, vyšší české v Litomyšli. Po maturitě odešel na právnickou fakultu, kterou absolvoval v roce 1886. Po ukončení práv vážně onemocněl. Silná nervóza ho vyřadila z běžného života na plných osm let.

František BÍBUS11. srpna 1966 zemřel v Pardubicích spisovatel, ústecký rodák František BÍBUS.

Svojí prvotinu, cyklus povídek, vydal v nakladatelství Vyšehrad v roce 1943 pod názvem „Vítr a plášť “. V jejím doslovu uvedl spisovatel František Křelina ...“už podle této jeho první knihy lze bezpečně usoudit, že jí vstupuje do literatury autor, jehož jméno si třeba pamatovat.“ Další kniha s názvem „Jde za námi věrolomník“ vyšla v roce 1946. Poslední vydalo družstvo Moravské kolo spisovatelů v Brně v roce 1947 pod názvem „Za groš Kudla“. Všechny jeho knihy jsou dějově umístěny do jeho rodného města, přesto, že jméno Ústí nad Orlicí se zde vůbec nevyskytuje. Například poslední popisuje ústecké podměstí v době dětství Františka Bíbuse. František Neškudla, hrdina této knihy žije se svými rodiči: cit. „A podle ní, zrovna jak teče Orlice, běží jejich Mlýnská ulice. Mlýnská ulice 284, bývá napsáno na obálce, přinese-li listonoš psaní pro otce.“ Jednotlivé příběhy přinášejí dobrodružné zážitky hrdiny, popisy míst a život dalších ústeckých obyvatel. Prostřednictvím vypravování jeho učitele pana Šponara se dozvídáme nejen o různých pověstech, např. o panu Dešvendovi, o tom, jak čert stavěl most z Lanšperka na Žampach, ale i o významných ústeckých rodácích, jakým byl např. Jan Ludevit Lukes apod.

Alois JIRÁSEK.23. srpna 1851 se v Hronově narodil středoškolský profesor, český romanopisec a dramatik, čestný občan města Ústí nad Orlicí Alois JIRÁSEK.

Po skončení gymnaziálních studií váhal Alois Jirásek mezi zálibou v malířství, pro něž měl skutečný talent, a náklonností k historii. Zvolil nakonec studium dějin na pražské univerzitě. V Praze se seznámil s řadou spisovatelů z okruhu časopisu Lumír a spřátelil se s Mikolášem Alšem. Po skončení studia působil čtrnáct let jako středoškolský profesor v Litomyšli (pozn.mezi jeho žáky patřil mj. i Josef Zábrodský). Zde nalezl řadu podnětů ke své tvorbě a měl velký podíl na tom, že se Litomyšl stala významným mimopražským kulturním centrem. Od roku 1909 působil na gymnáziu v Praze. Zde napsal většinu svých velkých románů.

24. srpna 1886 zemřel muzikant, čestný člen Cecilské hudební jednoty v Ústí nad Orlicí, ústecký rodák, kněz František Fortunát KHUNT.

Základní hudební vzdělání získal u Jana Stránského a Františka Hniličky. Společně s Janem Ludevítem Lukesem studoval v Brně. Bydlel u svého strýce Fulgence Süssera v augustiniánském klášteře. 5. října 1851 složil řeholní slib v řádu sv. Benedikta v Břevnově. 31. července 1853 byl zde vysvěcen, v roce 1860 se stal novicmistrem a v roce 1862 převorem tohoto řádu, kterým zůstal až do své smrti.

29. srpna 1916 se v Třebověticích, soudní okres Hořice, narodil člen domácího protifašistického odboje, poručík Josef HRDINA.

Absolvent vojenské akademie v Hranicích, poručík pěchoty čsl. armády byl stejně jako ostatní příslušníci po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava propuštěn z armády do civilní služby. V roce 1940 přišel společně s manželkou do Ústí nad Orlicí, kde byl jmenován okresním knihovníkem. S manželkou Zdenkou, rozenou Doubravovou z Kerhartic bydleli Na Štěpnici v čp. 407 v podnájmu u rodiny Marešových.

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |