Historie

Rakousko - Uhersko (do 28. října 1918)

1883

Prapočátky historie muzea spadají pravděpodobně do roku 1883, kdy František Egerle zpřístupňoval svou sbírku zbraní a jiných starožitností v domě čp. 376 (zvaný Pindulka).

1888

Velká živnostenská výstava, která se toho roku konala ve školní budově, ještě nepoložila základ muzeu jako takovému. Stejně tak jeho vznik nevyprovokovala ani Národopisná výstava v roce 1895.

1908

Vlastní muzeum však bylo zřízeno teprve 12. dubna 1908 jako odbor muzejní městské rady a byla mu vyčleněna místnost ve druhém poschodí Občanské záložny. Egerleho sbírka se stala součástí muzejních sbírek.

1913

1913 7. dubna 1913 sepsali ústečtí manželé MUDr. František a Anna Barcalovi smlouvu pro případ své smrti o darování domu čp. 1 s pozemky. Objekt byl ve smlouvě určen pro zřízení muzea.

Learn how we helped 100 top brands gain success

Skip to content