Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice

Kalendárium

1. ledna 1897 se v Dobré Vodě narodil legionář Josef Ciliak (též Cilliak).

Jako dítě přišel s rodiči do Kerhartic a žil s nimi v továrním činžovním domě č. 27.

V říjnu 1915 odešel, co by příslušník 11. zeměbraneckého pluku do první světové války. Dne 2. listopadu1916 byl raněn a zajat u Sela na italské frontě. Dobu zajetí strávil převážně v zajateckém táboře u města Padula v Itálii. Do řad čs. zahraničního vojska (legií) v Itálii vstoupil 18. 12. 1917 a sloužil v 39. pěším pluku „Výzvědném“.

4. ledna 1892 zemřela ve Velvarech česká vlastenka a herečka, ústecká rodačka Pavla VICENOVÁ.

Pavla Vicenová, za svobodna Nováková pocházela z vážené a oblíbené ústecké rodiny. Narodila se v Ústí nad Orlicí 20. května 1828.

Její zájem o divadlo se projevil již v mládí. V roce 1834 poprvé vystoupila na ústecké ochotnické scéně v dětské roli Voršilky ve známé hře „Obležení Prahy od Švédů“.

6. ledna 1932 se v Petrovicích (okr. Ústí nad Orlicí) narodil významný fagotiska Jaroslav BEDNÁŘ.

Po ukončení měšťanské školy chlapecké v Ústí nad Orlicí odešel na konzervatoř do Kroměříže, kde studoval u Josefa Ducháčka a následně na pražskou HAMU, kde studoval u Karla Pivoňky. Po studiích nastoupil v roce 1959 jako fagotiska v orchestru divadla D 34 E. F. Buriana v Praze. Od roku 1961 až do roku 1991 pak působil jako první fagotiska Symfonického orchestru Bohemia Poděbrady (původně Středočeský symfonický orchestr Poděbrady).

7. ledna 1937 zemřel v Bratislavě malíř, kreslíř a pedagog Antonín KRÁTKÝ.

Antonín Krátký se narodil 18. května 1882 v nedalekých Výprachticích. Dlouhá léta působil jako odborný učitel kreslení v Ústí nad Orlicí. Po první světové válce odešel na Slovensko a vyučoval kreslení na různých státních učitelských ústavech, např. v Modré, Košicích, v Bratislavě. Patřil mezi průkopníky nových směrů v pedagogice kreslení a je autorem moderních pedagogických publikací.

Tvořil především akvarely a kresby. Jako grafik využíval dřevoryty, dřevořezby a linoryty. Motivy čerpal z rodného kraje, Ústí a jeho okolí, ze Slovenska i Podkarpatské Rusi. Ilustroval i řadu knih pro děti.

12. ledna 1912 se v Českých Libchavách narodil botanik, mykolog, turista a ochránce přírody, učitel Jaroslav TUŠLA.

Jaroslav se narodil v rodině učitele Adolfa Tušly. Po vzoru svého otce si zvolil své povolání. Po skončení studií na učitelském ústavu v Litomyšli učil na obecných školách v okolí Lanškrouna, v Bystřeci, v Horní Čermné, v Petrovicích a od roku 1937 na měšťanské škole ve Výprachticích.

Brzo po příchodu do Výprachtic začal s pravidelnými vycházkami do nejbližšího okolí, kde si ověřoval své základní přírodovědné, zejména botanické znalosti.

13. ledna 1977 zemřel ve Vlašimi malíř a učitel, ústecký rodák Richard DUŠEK.

Richard se narodil v Ústí nad Orlicí 9. listopadu 1910. Pocházel z rodů ústeckých hrnčířů a kamnářů. Jeho otec Antonín byl keramikem a matka Marie, rozená Pacholíková vlastnila papírnictví v Barcalové ulici čp. 143 (dnes prodejna s racionální výživou). Na rozdíl od svých předků se však věnoval učitelské dráze.

Po studiích na učitelském ústavu v Litomyšli působil krátce na školách v Čermné, v Hnátnici a v Ústí nad Orlicí. V polovině 30. let minulého století odešel na Benešovsko, konkrétně do Václavic a intenzivně začal se studiem malování u prof. Oldřicha Blažíčka.

15. února 1881 se v Ústí nad Orlicí narodil hudebník, výkonný pianista František ŠPINDLER (též. SPINDLER)

František se narodil v rodině učitele, výborného muzikanta a hudebního skladatele Františka Špindlera st.

Vrozené hudební nadání umožnilo Františkovi to, že ač studoval učitelský ústav sebevzděláním vyspět nejen na velmi jemného, nejvýše zručného výkonného umělce, ale také na dirigenta a hudebního skladatele. Již ve svých jednadvaceti letech doprovázel na piano devatenáctiletého Jaroslava Kociana. Nejprve na řadě koncertů po anglických městech, potom v New Yorku a následně křížem krážem po USA a Kanadě.

21. ledna 1912 zemřel ve Slovin. Bystřici c. k. plukovní lékař MUDr. Klement BARCAL.

Klement se narodil v Ústí nad Orlicí 30. září 1877 a byl jediným dítětem manželů MUDr. Františka a Anny Barcalových. Ti po jeho smrti věnovali Městské obci ústecké svůj dům čp. 1 s tím, aby sloužil výhradně potřebám muzea. Podle uzavřené smlouvy měly být v hořejším pokoji trvale umístěny muzejní sbírky, mezi nimiž měly být rodinné památky na Barcalovi, hlavně syna Klementa. Na jeho paměť měla být nad hlavním vchodem umístěna pamětní deska.

29. ledna 1962 zemřel vlastivědný pracovník, muzejník, archivář a veřejný činitel Jindřich NYGRÍN.

Jindřich Nygrín se narodil 18. dubna 1890 ve Velkých Hamrech (okr. Jablonec nad Nisou). Do Ústí nad Orlicí se přestěhoval v dubnu 1914 a pracoval jako železniční zaměstnanec. Město si zakrátko zamiloval a zůstal mu věrný až do posledních chvil svého bohatého a plodného života.

Velkou zálibou se mu stala historie města a jeho okolí a té věnoval většinu svého volného času. Mimo to se zapojil i do veřejného života. Byl členem několika spolků. Řadu let zasedal v městské radě a v letech 1929-1935 byl dokonce starostou města. Stal se také předsedou Letopisné komise, která měla zásluhu na založení nové moderní kroniky města, kterou začal psát jeho blízký spolupracovník Josef Škarka.

30. ledna 1882 se v Ústí nad Orlicí narodil muzikant, kapelník a divadelní režisér Norbert FIŠER.

Norbert Fišer se narodil v Ústí nad Orlicí v čp. 60. Vystudoval s výborným prospěchem pražskou konzervatoř - obor trubka. Školu absolvoval společně s Jaroslavem Kocianem. V roce 1903 byl přijat za člena Českého filharmonického družstva v Praze, jako hráč na trubku a tympány.

Do Ústí nad Orlicí přišel jako aktivní hráč na dechové nástroje.

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |