Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice

Březen

30. března 1882 se v Opočnici u Poděbrad narodil lékař, československý anarchistický, poté komunistický politik MUDr. Bohuslav VRBENSKÝ.

Narodil se v rodině rolníka jako šestý ze čtrnácti dětí. Studoval na Karlově univerzitě v Praze, kde v roce 1909 promoval jako zubní lékař. Již za svých studií se začal politicky angažovat. V letech 1904 - 6 předsedal Svazu českého studentstva. Před 1. sv. válka patřil k vůdcům českého anarchisticko-komunistického hnutí. Za 1. sv. války byl vězněn v rakouských internačních táborech.

 

26. března 1907 se v Ústí nad Orlicí narodil středoškolský pedagog, akademický malíř Miroslav ČANČÍK.

Po studiích na reálce v České Třebové odešel v roce 1926 na Umělecko-průmyslovou školu v Praze. Tady u prof. Arnošta Hofbauera a prof. Josefa Schussera studoval kreslení a malbu. Miroslav se chtěl původně stát malířem, ale nakonec si zvolil učitelskou dráhu. Svá výtvarná studia si doplňoval na pražské univerzitě a technice. V roce 1933 složil zkoušku učitelské způsobilosti pro vyučování kreslení a modelování ve vyšších třídách středních škol a vyučování matematice a geometrického rýsování ve třídách nižších.

 

16. března 1887 se v Ústí nad Orlicí narodil pedagog, kreslíř, amatérský konstruktér, organizátor kulturního a společenského života Gustav (Augustin) WEISS.

Po ukončení učitelského ústavu studoval u prof. Autié na univerzite v Montpellier ve Francii výtvarnou estetiku. Po návratu učil na několika místech v okolí Ústí. Teprve později přijal místo ředitele na měšťanské chlapecké škole v Ústí nad Orlicí, kde učil až do roku 1932, kdy odešel do Hradce Králové.

 

16. března 1897 se v obci Březenice, která se nachází u obce Hemže, narodil zástupce okresního velitele hasičstva, člen protifašistického odboje Josef KUBOVÝ.

Obecnou a měšťanskou školu navštěvoval v Chocni. Po skončení povinné školní docházky ho rodiče dali do učení k panu Kelnerovi, ševci v Ústí nad Orlicí. Po vyučení u něho pracoval jako obuvnický dělník. První světovou válku prožil u rakousko-uherského letectva v řadách pozemního personálu. Po návratu se sice vrátil zpět ke svému řemeslu, ale finanční důvody, které nastaly po jeho sňatku s Alžbětou Rybkovou, jej donutily změnit profesi. Nastoupil místo továrního zřízence v Sobotkově textilní továrně v Kerharticích, kde pracoval až do svého zatčení. V roce 1926 „propadl kouzlu hasičské uniformy“ a zařadil se mezi ústecké dobrovolné hasiče.

 

9. března 1942 zemřel v Ústí nad Orlicí pedagog, malíř, ústecký hudebník a divadelní ochotník Jan Křtitel KUNSTOVNÝ.

Jan Kř. se narodil 22. června 1854 v Třeboni. Po vystudování reálky a po absolvování jednoročního učitelského kursu v Soběslavi učil na Táborsku. V roce 1877 složil zkoušku způsobilosti pro měšťanské školy. Jeho prvním místem bylo Hlinsko v Čechách. Do Ústí nad Orlicí přišel v roce 1878. V našem městě působil nejprve jako učitel, později jako ředitel bývalé chlapecké školy. Mimo pedagogickou činnost se Jan Kř. Kunstovný věnoval zejména ochotnickému divadlu a potom svému velkému koníčku - kreslířství.

4. března 1942 zemřel v Osvětimi ústecký organizátor sportovního a kulturního života, člen protifašistického odboje, obchodník František MEJDR.

Narodil se 14. května 1885 v Ohnišťanech na Semilsku. Do Ústí nad Orlicí přišel jako mladý absolvent textilní školy v Jilemnici a obchodní školy v Praze. Město si hned zamiloval a netrvalo dlouho, aby začal veřejně pracovat v různých organizacích. Stal se funkcionářem ústeckého Sokola, Klubu českých turistů, Okrašlovacího spolku a Divadelního spolku Vicena.

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |