Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice

Červen

Dne 6. června 1907, před 110 lety, se narodil v Ústí nad Orlicí František Vrbický – pedagog, ochránce přírody, florista, botanik, ornitolog a konzervátor.

František Vrbický po absolvování obecné a měšťanské školy v Ústí nad Orlicí studoval na Státním koedukačním ústavu učitelském v Litomyšli, kde v roce 1928 maturoval. Po vykonání základní vojenské služby byl od 1. dubna 1930 ustanoven pomocným učitelem v Horních Heřmanicích.

 Před 90 lety zemřel ústecký malíř betlémů a pekař Damian Rybka.

Damian Rybka, narozen 26. září 1861 v Ústí nad Orlicí, je znám především jako malíř betlémů. Mimo to je autorem obrazů ústeckých chalup a různých partií z okolí města.

 V Kerharticích u Ústí nad Orlicí se narodil 13. června 1907 Piffl Alfred – architekt, projektant, malíř, konzervátor

Alfréd Piffl přišel na svět do textilní rodiny v Kerharticích čp. 26. V Kerharticích navštěvoval obecní školu, měšťanskou však již v Ústí nad Orlicí. S rodiči se přestěhoval do domku v Zahradní ulici čp. 326. Dnes v těchto místech stojí tělocvična textilní školy. Po studiu na českotřebovské a pardubické reálce se rozhodl pro architekturu na ČVUT. V roce 1931 promoval a získal titul ing. arch.

Před 90 lety, dne 23. června 1927, se narodil na hájovně Kletná poblíž Litic nad Orlicí Oldřich Doleček, člen protifašistického odboje.

Po mnichovském diktátu se Dolečkovi přestěhovali do hájovny na Luh nedaleko Ústí nad Orlicí. Jeho otec Čeněk Doleček se velice aktivně zapojil do odbojové činnosti a vydatným pomocníkem mu byl i Oldřich. Pomohl vybudovat lesní úkryt pro pronásledované a do zemljanky donášel nejen stravu a prádlo, ale i zprávy a další potřebné informace. Dále hlídal při schůzkách odbojářů a v neposlední řadě se uplatnil i jako dobrá spojka.

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |