Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice

Květen

Dne 17. května 1937 zemřel starosta města Ústí nad Orlicí, kronikář, správce městského muzea Josef Škarka.

Josef Škarka se narodil 30. října 1872 v Ústí nad Orlicí. U svého otce se vyučil obuvníkem a po vyučení strávil čtyři roky „na vandru“ ve Vídni. Po návratu a po absolvování státního kurzu si zřídil v Ústí nad Orlicí v roce 1898 samostatnou obuvnickou živnost. V tomto roce se i oženil. Po absolvování mistrovského obuvnického kursu a kursu pro učitele na pokračovacích školách v Praze vyučoval na odborné škole oděvní v Ústí nad Orlicí.

 

Dne 26. května 1967 zemřel v Benešově u Prahy zakladatel ústeckého odboru Klubu českých turistů a fotograf (nejen) Tiché Orlice Emanuel Vladimír Danihelovský. 

Emanuel Vladimír Danihelovský (nar. 24. prosince 1884 v Praze) po maturitě na reálném gymnáziu v Praze odešel do Benešova u Prahy, kde pracoval v Hospodářské a úvěrní bance. Zde se oženil s dcerou benešovského knihkupce. Patřil k zaníceným volnomyšlenkářům, psal do novin a byl ve velkém rozporu s církví a jeho Výsostí mocipánem z Konopiště (arcivévodou Františkem Ferdinandem d´Este).

Před 165 lety, dne 22. května, se narodil Julius Kocian – hudebník, zpěvák, divadelní ochotník, hudební pedagog, organizátor kulturního života v Ústí nad Orlicí.

Julius Kocian se narodil v Ústí nad Orlicí čp. 171 a pokřtěn byl Julius Petr. Druhé jméno měl po otci, který přišel do Ústí nad Orlicí v roce 1827 z moravského Slavkova. Julius byl nadaný sopranista s absolutním sluchem. Ve svých jedenácti letech byl doporučen J. L. Lukesem za fundatistu křižovnického kláštera v Praze a vokalistu kostela křižovníků. Zde byl jeho spolužákem Otakar Ševčík, později proslulý světový houslový pedagog.

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |