Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice

Listopad

Před 150 lety se narodil ústecký betlémář, malíř a pozlacovač Josef Fr. Springer

Josef František Springer (též Špringer) se narodil 10. listopadu 1867 v ševcovské rodině jako nejstarší z pěti dětí. Ve školním roce 1879–80 vyšel z ústecké chlapecké měšťanské školy. Na propouštěcím vysvědčení byly jeho výkony z kreslení hodnoceny dvojkou. V Praze později navštěvoval večerní uměleckoprůmyslovou školu.

19. listopadu uplyne 50 let od úmrtí pilota Josefa Bohdana Mikuláštíka, příslušníka československého zahraničního letectva ve Velké Británii.

Josef Bohdan Mikuláštík se narodil 4. července 1906 na faře Jednoty bratrské v Ústí nad Orlicí, kde jeho otec působil jako farář. Obecnou školu vychodil v Potštejně, reálné gymnázium v Rychnově nad Kněžnou. Studia však nedokončil. Začal pracovat ve výrobně kartáčů, později jako skladník v továrně na výrobu pian v Potštejně. Vyučil se obchodním příručím v oboru módním, střižním a galanterním. 1. října 1926 odešel na vojnu do leteckého učiliště v Prostějově. Absolvoval několik leteckých kurzů a zůstal zde až do 1. dubna 1931, kdy byl v hodnosti četaře propuštěn do civilu.

Dne 20. listopadu 1877 se v Ústí nad Orlicí narodil mineralog a profesor Bohuslav Ježek.

Po maturitě na gymnáziu v Jičíně studoval nejprve právo a po několika letech strávených na vojně mineralogii na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě. Od roku 1907 se stal asistentem prof. Karla Vrby a to nejen v mineralogickém oddělení Národního muzea, ale i na pražské univerzitě. V roce 1913 se habilitoval za docenta z mineralogie a v roce 1919 byl jmenován profesorem Vysoké školy báňské v Příbrami.

Před 125 lety, 26. listopadu 1892, se v Pardubicích narodil Jaromír Lahulek – hudebník, divadelní ochotník, organizátor kulturního a společenského života v Ústí nad Orlicí.

Jaromír Lahulek přišel do Ústí nad Orlicí 14. prosince 1914 jako úředník spořitelny. Již po čtyřech měsících pobytu v našem městě vystupoval v roli přednosty stanice Sardelky ve veselohře "Srážka vlaků". O rok později se stal členem divadelního ochotnického souboru Vicena. Postupně vytvořil na 47 rolí a řadu dalších divadelních her režíroval. K nejvýznamnějším patřila hra Karla Čapka "R.U.R.", která byla poprvé na mimopražské scéně uvedena 30. května 1921 právě v Ústí nad Orlicí. K některým hrám, např. k Jiráskové "Lucerně" a "Otci", "Paličově dceři" J. K. Tyla,"Antigoně", "Meluzíně", dokonce napsal i scénickou hudbu, kterou potom sám s orchestrem nastudoval.

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |