Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice

Listopad

2. listopadu 1851 se v Dlouhé Třebové narodil významný buditel českého dobrovolného hasičstva, učitel Josef Bonaventura HUBÁLEK.

Pocházel z rodiny učitele a byl v pořadí šestým z jedenácti dětí. Protože již v prvních letech školní docházky vynikal, byl jako první z rodiny určen na studie. Sotva dvanáctiletý byl otcem poslán do Celného u Nekoře, kde se zdokonaloval v němčině, tehdy nutným předpokladem dalšího studia. V roce 1865 byl přijat na německou nižší reálku v Lanškrouně. Otec mu po dvou letech studia dovolil pokračovat na české reálce v Hradci Králové. Na studia si přivydělával německými kondicemi.

3. listopadu 1946 zemřel pozlacovač a malíř, ústecký rodák Josef František SPRINGER (též ŠPRINGER).

Narodil se 10. listopadu 1867 v ševcovské rodině jako nejstarší z pěti dětí. Ve školním roce 1879-80 vyšel z ústecké chlapecké měšťanské školy. Na propouštěcím vysvědčení byly jeho výkony z kreslení hodnoceny dvojkou. V Praze později navštěvoval večerní uměleckoprůmyslovou školu.

Po návratu do Ústí pracoval jako malíř a pozlacovač. Bydlel v domě čp. 107 na rohu dnešní Tyršovy a Masarykovy ulice v místě, kde dnes stojí novostavba čp. 350. Maloval kostely, do nich obrazy svatých a křížové cesty. Zlatil a zdobil oltáře, sochy a kříže po Čechách i na Moravě.

8. listopadu 1876 se v Jaroměři narodil pedagog, vlastivědný pracovník, ochránce přírody a konzervátor Václav KUŤÁK.

Po absolvování pedagogických studií působil jako učitel na řadě různých škol na Chrudimsku a Trutnovsku. Svoji učitelskou kariéru ukončil jako ředitel střední školy ve Vrchlabí. Od roku 1935 trávil svůj zasloužilý odpočinek v Ústí nad Orlicí ve „Ville Mateřídouška“, kterou si nechal postavit Jan Kř. Kunstovný, otec jeho manželky Julie.

Již od dětství měl Václav Kuťák zájem o přírodu. Vynikal neúnavnou pílí, spojenou s bystrým postřehem. Jeho nálezy hornin, minerálů a zejména mechů a lišejníků jsou shromážděny v četných veřejných sbírkách (v herbáři Národního muzea v Praze, v Grazu, Uppsale, Wroclawi a v Oslu).

14. listopadu 1821 se v Nechanicích v okrese Hradec Králové narodil malíř, grafik a pedagog Jan NOVOPACKÝ.

Svá malířská studia zahájil nejprve u vídeňského malíře podobizen Fr. Schrotzberga. Umělecky vyzrál v prostředí vídeňské akademie, kde byl Gselhoferovým žákem.

Jan Novopacký se zařadil do okruhu vídeňské krajinomalby šedesátých let devatenáctého století, která prvky romanticky pojímané krajinomalby spojuje s realistickým detailem. Jako malíř – krajinář provedl i řadu zakázek pro dobově oblíbená topografická alba.

14. listopadu 1906 se v Ústí nad Orlicí narodil pedagog a hudebník, člen domácího protifašistického odboje Eduard ČERNOHORSKÝ.

Eduard Černohorský pracoval jako odborný učitel. Patřil mezi iniciátory založení hudební školy v Ústí nad Orlicí a stal se jejím externím učitelem hry na housle. Společně s MUDr. Josefem Jiřím Ehlem organizoval velmi populární Ústecké hudební pátky, které se mnoho let těšily upřímné pozornosti ústecké veřejnosti. V roce 1940 založil a řídil mužské pěvecké okteto. Byl i aktivním cvičitelem a závodníkem Tělovýchovné jednoty Sokol.

29. listopadu 1941 zemřel člen protifašistického odboje, právník JUDr. František Vicena.

František Vicena se narodil v Ústí nad Orlicí 12. března 1891. Jeho otec byl truhlářem v Ústí nad Orlicí a jeho dědeček, také František, byl mladším bratrem herce Hynka Viceny. František vystudoval v Praze práva a po studiích byl na krátkou dobu zaměstnán u okresní správní komise v Ústí nad Orlicí a krátce jako praktikant u ústeckého Okresního soudu.

V listopadu 1931 zemřel ve Stanislavově v Polsku významný český operní pěvec evropského významu, ústecký rodák František BROULÍK.

Narodil se 24. dubna 1853 v domku na Příkopech čp. 145, jako syn ústeckého ševce. Rodina nikdy neoplývala bohatstvím a zvláště po otcově smrti, kdy matka zůstala s dětmi sama. Malý František vynikal krásným chlapeckým hlasem a jeho učitel František Špindler na něho upozornil ředitele kůru brněnského kláštera minoritů a ten jej po přezkoušení přijal jako vokalistu. V brněnském klášteře František studovat gymnázium. Příchodem mutace a ztrátou krásného chlapeckého sopránu přišel i o klášterní místo a vrátil se zpět do rodného města a nastoupil místo písaře v kanceláři dr. Pitry. Ten patřil mezi vynikající hudebníky a o mladém, tehdy devatenáctiletém Františku vyprávěl Janu Ludevítovi Lukesovi, který často navštěvoval své rodiště a zajímal se o hudební ústecký život.

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |