Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice

Prosinec

8. prosince 1851 se v Litomyšli narodil učitel a první "dějepisec" města Ústí nad Orlicí Emanuel Karel ZEINER.

Narodil se v Litomyšli v domě čp. 398, což byl hostinec "V ráji" na Horním litomyšlském předměstí. V roce 1860 odešel s rodiči do Řepník, kde byl jeho nevlastní bratr Gustav farářem. Tady navštěvoval obecnou školu. V letech 1864-1871 studoval Gymnázium v Litomyšli. Mezi jeho učitele patřili např. manžel spisovatelky Terezy Novákové, profesor Josef Novák, prof. Durdík, prof. August Sedláček aj. Neutěšitelné rodinné finanční poměry, kdy zůstal po smrti otce sám s matkou, byly nejhlavnějším důvodem toho, že vstoupil po maturitě do Hradeckého kněžského semináře. Po prvním roce studií, kdy o prázdninách poznal mladičkou dívku, zjistil, že kněžský stav pro něho nebude to nejlepší, seminář opustil a nastoupil dráhu učitele. Prvním místem byla Budislav u Proseče, následovala Zhoř u České Třebové a nakonec Ústí nad Orlicí.

11. prosince 1996 ve Washingtonu zemřel advokát a publicita, čestný občan města Ústí nad Orlicí JUDr. Jaroslav DRÁBEK mladší.

Jaroslav se narodil 6. května 1901 v Chrudimi. V roce 1905 se s rodiči přestěhoval do Ústí nad Orlicí, kde jeho otec JUDr. Jaroslav Drábek koupil advokátní kancelář po zemřelém dr. Veselém. Rodina bydlela v dnešní ulici Petra Jilemnického čp. 664. Jaroslav ukončil obecnou školu v Ústí nad Orlicí. Gymnázium vystudoval v Praze a ještě před maturitou se účastnil bojů na maďarsko-slovenských hranicích. Po ukončení právnických studií zahájil v Praze svojí advokátskou praxi. Často obhajoval lidi, které pronásledoval Hitlerův režim.

21. prosince 1776 se v Ústí nad Orlicí narodil spisovatel, národní buditel a vlastenec, kněz Matěj Josef SYCHRA.

Matěj Josef se narodil v budově dnešní ústecké radnice. Jeho otec Matěj byl tkalcem a městským písařem.

První literární a hudební vzdělání získal ve svém rodném městě u učitele a ředitele kůru Jana Jahody. V roce 1789 odešel do Prahy, kde po dokončení gymnázia absolvoval studia filosofie a teologie. V roce 1801 byl vysvěcen na kněze. Působení v Sebranicích u Litomyšle, Bystrém u Poličky, Německé Bělé a v Jimramově.

22. prosince 1886 se v Sejřku u Tišnova narodil vrchní inspektor a přednosta železniční stanice Ústí nad Orlicí a Ústí nad Orlicí – město Ferdinand ZÁLUSKÝ.

Po maturitě na prvním českém státním gymnáziu v Brně nastoupil do služeb na železnici, kde pracoval na různých místech jako dopravní úředník. 12. července 1939 se stal přednostou ústeckého nádraží. 6. března 1942 byl zatčen gestapem a půl roku vězněn v Pardubicích. Poté byl převezen do Drážďan a 31. května 1943 postaven před soud. Přesto, že nebyl odsouzen, byl odvezen do Prahy na Pankrác a později do Terezína, kde na následky krutého zacházení 31. srpna 1943 zemřel.

22. prosince 1906 se narodil náčelník ústeckého Sokola, člen protifašistického odboje Otakar MACHEK.

„Po letech začínám znovu psát naší kroniku. Bratru O. Machkovi, který byl v r. 1940 pověřen zápisem do kroniky nebylo již dopřáno zápis provést. Aby naše kronika při případné domovní prohlídce gestapem se nedostala do rukou Němců, ukryl ji br. Machek a v zápise dne 10.4.1940 se uvedlo, že se ztratila.“ Tolik z kroniky TJ Sokol v Ústí nad Orlicí.

26. prosince 1986 v Žamberku zemřel pedagog a entomolog, ústecký rodák Oldřich MAREK.

Obecnou a měšťanskou školu absolvoval v Dolní Čermné. V roce 1931 odmaturoval na reálce v České Třebové a posléze odešel učit na Slovensko. Působil např. v Trnavě, Stakčíně, Smolníku. Zkoušku učitelské způsobilosti pro obecné školy složil v Prešově.

Po rozpadu Československa v roce 1938 byl nucen Slovensko opustit a vrátil se do Čech. V letech 1938 – 1945 učil postupně ve Slatině v okrese Moravská Třebová, v Liticích nad Orlicí a v Dolní Čermné. V roce 1941 složil v Hradci Králové zkoušku učitelské způsobilosti II. stupně pro výuku předmětů matematiky, fyziky, chemie a přírodopisu. Po absolvování základní vojenské služby nastoupil 12. listopadu 1945 na měšťanskou školu v Žamberku, kde vyučoval až do roku 1971, kdy odešel do důchodu.

31. prosince 2006 zemřel v Prachaticích akademický malíř, ústecký rodák Josef SAHULA.

Po studiu na vysokomýtském gymnáziu pokračoval na Vysoké škole architektury v Praze. Za Druhé světové války pracoval v pražských Atelierech filmových triků, kde se shromažďovali filmaři a kreslíři, kteří později utvořili základ filmového studia Bratří v triku.

V roce 1946 dokončil studium profesury kreslení na vysoké škole. Pedagogickou dráhu zahájil Josef Sahula na gymnáziu v Poděbradech. Shodou okolností měl tehdy ve své třídě studenty Václava Havla, Miloše Formana a kontroverzní bratry Mašínovy.

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |