Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice

Říjen

1. října 1848 se narodil ústecký lékař a mecenáš MUDr. František Barcal, zemřel 26. října 1917.


Ústecký lékař a mecenáš MUDr. František Barcal se narodil jako syn krejčího v Nových Hradech. Přesto, že jeho rodiče patřili mezi chudší vrstvu, chtěli synovi umožnit alespoň částečné vzdělání. Poslali jej na Gymnázium v Litomyšli, kde měl navštěvovat pouze 3. a 4. hlavní třídu (německou) s tím, aby se naučil trochu německy a potom měl jít do učení. Díky Ferdinandskému stipendiu, které získal již ve 3. třídě, mohl dokončit celá gymnaziální studia a dokonce studovat medicínu na pražské univerzitě. Promován doktorem věd lékařských byl 27. února 1875.

Před 95 lety se narodil Vlastimil Matyáš, ústecký malíř krajinář a architekt. 


Vlastimil se narodil v Ústí nad Orlicí Pod horou v domě čp. 368 zvané Korábov. Jeho otec Antonín Matyáš provozoval tesařskou živnost a později založil parní pilu s truhlárnou. Vlastimil se po absolvování vysoké školy vrátil zpět do Ústí nad Orlicí a nastoupil do Stavoprojektu, který vedl ing. Tošovský. Po přemístění tohoto podniku do Chocně, zastával funkci projektanta města Ústí nad Orlicí, ale to již jako zaměstnanec Městského národního výboru. Zanedlouho přešel na Okresní národní výbor na úsek zemědělských staveb. Dalším jeho působištěm byla Státní památková péče, kde několik let prováděl soupis památek ve Východních Čechách.

Dne 3. října uběhlo 125 let od narození a 6. října 45 let od úmrtí Františka Šmilauera, malíře, grafika, pedagoga a správce původního městského muzea v Ústí nad Orlicí.


František Šmilauer se narodil r. 1892 v Ústí nad Orlicí, v domě čp. 112, na dnešní ulici T. G. Masaryka. Po maturitě na litomyšlském gymnáziu v r. 1911 odešel na uměleckou akademii do Prahy. Zde studoval u malíře Jana Preislera a grafiku u profesora Augusta Brömse. Mezi jeho spolužáky patřili např. Vlastimil Rada, Václav Rabas a Vojtěch Sedláček. S ním navázal pevné přátelství, které trvalo celý život. Studia ukončil titulem akademický malíř.

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |