Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice

Únor

1. února 1877 zemřel v Praze zakladatel ústeckého hasičského sboru, lékař MUDr. Josef MATOUŠEK.

Josef Matoušek se narodil v roce 1840 v Lomnici nad Popelkou v měšťanské rodině. Studoval na jičínském gymnázium, kde byl jeho spolužákem pozdější spisovatel Antal Stašek. Mezi oběma vzniklo přátelství, které vydrželo až do Josefovy předčasné smrti. Ve studiu pokračoval na Karlově univerzitě v Praze. Během studia se stal asistentem profesora Jana Ev. Purkyně a později honorovaným asistentem pathologie. Jako medik soukromě vyučoval dceru Karla Havlíčka Borovského, Zdeňku. V Praze založil Spolek českých mediků a navrhl reformu lékařství, která byla výrazně spjata se sociálními problémy dělnictva. Za její zveřejnění byl odsouzen k sedmi měsícům vězení.

6. února 1907 se v Ústí nad Orlicí narodil virtuóz na violoncello a hudební pedagog Bohumil HERAN (uměleckým jménem Bohuš Heran).

Bohuš se manželům Heranovým narodil po dvou dcerách Boženě a Ludmile 6. února 1907 v Ústí nad Orlicí v Lázeňské ulici čp. 200 (dům již dnes nestojí). Otec byl obchodním cestujícím u ústecké firmy Andres. Matka Anna, rozená Krulíchová, pečovala o domácnost a postupem času začala soukromě vyučovat francouzštinu a hru na klavír. Hudební nadání získal po své matce, nadané klavíristce s absolutním hudebním sluchem, která byla i jeho první učitelkou. Od jeho pěti let jej učila hrát na klavír. O rok později ke klavíru přibyly i housle u úředníka Adolfa Dlouhého a dalších pět let u výborného houslisty Aloise Sychry.

11. února 1987 zemřel dlouholetý pracovník n. p. Perla, textilní odborník Antonín ŠOUREK.

Antonín Šourek se narodil v Ústí nad Orlicí 3. dubna 1905 v početné rodině poštovního zaměstnance. Měl šest bratrů a jednu sestru. V roce 1919 absolvoval tkalcovský obor na ústecké textilní škole a celý následující život se věnoval textilnímu průmyslu. Nejprve pracoval u fy. F. Pollak v Hylvátech, potom u fy. Jan Hernych a syn. Po znárodnění v roce 1948 přešel do vzorkovny n. p. Perla 02 v České Třebové, kde pracoval až do roku 1966, kdy odešel do důchodu. Jako důchodce pracoval ještě řadu let na kontrole ve vzorkovně závodu Perla 01 v Ústí nad Orlicí.

13. února 1942 byl v koncentračním táboře Mauthausen popraven ústecký rodák, universitní profesor, RNDr. Radim NOVÁČEK.

Radim Nováček se narodil v Ústí nad Orlicí 21. března 1905. Byl jediným synem vedoucího úředníka Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí Karla Nováčka. Matku ztratil již jako školák, zemřela v roce 1919. Po maturitě na gymnáziu ve Vysokém Mýtě studoval přírodopis a chemii na přírodovědecké fakultě Karlovy university v Praze. Doktorem přírodních věd byl promován 30. srpna 1928. Od roku 1929 působil jako asistent v Mineralogickém ústavu prof. Dr. Františka Slavíka. Po úspěšném absolvování vysokoškolských studií a vykonání státních zkoušek a rigoróza se v roce 1936 habilitoval pro obor mineralogie. Po uzavření vysokých škol odešel do mineralogického oddělení Národního muzea.

16. února 1932 zemřel v Praze český chemik, ústecký rodák, docent František BALÁŠ.

František Baláš, žák F. Plzáka se narodil v Ústí nad Orlicí 3. února 1890. Po studiích se zařadil mezi přední české chemiky. Zabýval se hlavně problémy struktury diterpenů, zejména pryskyřičných kyselin. Na technice v Curychu spolupracoval mimo jiné i s pozdějším laureátem Nobelovy ceny za chemii Leopoldem Růžičkou. Od roku 1927 působil jako docent na Karlově univerzitě v Praze.

František Baláš zemřel nešťastnou náhodou na otravu svítiplynem.

 

21. února 1897 se ve Vysokém Mýtě narodil ústecký děkan Václav BOŠTÍK.

Gymnázium vystudoval v Hradci Králové. V sedmnácti letech byl odveden do 1. světové války. Po jejím skončení začal studovat v Hradci Králové bohosloví. Pro mimořádné schopnosti byl na rok poslán na studia do Říma, kde byl 9. července 1923 vysvěcen na kněze. Místo děkana v Ústí nad Orlicí nastoupil 17. června 1934.

V roce 1961 byl zbaven státního souhlasu pro výkon kněze a byl s ním 10. září rozvázán pracovní poměr (v této době byly i církevní funkcionáři zaměstnanci státu). Vzhledem ke svému věku požádal o odchod do důchodu. Ač nemohl dále vykovávat duchovní záležitosti, docházel do ústeckého Domova důchodců a řádovým sestrám sloužil mši svatou.

28. února 1972 zemřel přední představitel dělnického a komunistického hnutí na orlickoústecku Josef FREUDL.

Narodil se 16. února 1886 v Brandýse nad Orlicí. Pocházel z rodiny pomocného dělníka a byl nejstarší ze tří dětí. Právě na něm spočívala po smrti otce největší tíha odpovědnosti. Jako dvanáctiletý musel předčasně ukončit školu a jít sloužit k sedlákovi. Po dvou letech pak nastoupil do Hernychovy továrny. Tam už pracovala jeho matka.

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |