Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice

Září

Před 85 lety se v Ústí nad Orlicí narodil Josef Jakubec, kněz a příslušník PTP.

Josef byl jeden z osmi dětí ústeckého čalouníka a dekoratéra Františka Jakubce. Narodil se 1. září 1932 v Kostelní ulici čp. 29 (na obrázku, dům již nestojí). V roce 1945 byl společně se svým bratrem Václavem přijat na Velehrad do jezuitského gymnázia. V roce 1948 byl však tento ústav zrušen a Josef přešel od 1. srpna 1949 do řádu Tovaryšstva Ježíšova. Dne 13. dubna 1950 byl internován a ke konci roku propuštěn. Další teologická studia mu nebyla umožněna.

21. září 1852 se v Poličce narodil ústecký učitel a spisovatel František Josef Andrlík.

Jeho rodiče vlastnili v Poličce menší hospodářství a později střižní obchod. Po dokončení obecné školy a německé reálky ho poslali na český ústav pro vzdělávání učitelů v Hradci Králové. První místo podučitele nastoupil v roce 1872 ve Výprachticích. Do Ústí nad Orlicí přišel v roce 1873, kdy přijal místo učitele ještě ve staré škole v Kostelní ulici. V Ústí vyučoval plných 39 roků.

26. září uplyne 120 let od narození ústecké spisovatelky Marie Rollerové.

Marie Rollerová, rozená Kocianová, se narodila 26. září 1897 v domě „U Korábů“ na Velkých Hamrech, jako první dítě ústeckého ředitele kůru Petra Kociana. Své dětství prožila v rodině, kde se celé dny žilo hudbou. Velký vliv na ni měl i častý pobyt s jejími bratranci - houslistou Jaroslavem Kocianem a sochařem Quidem Kociánem.

Před 150 lety, 28. září 1867, se narodil Václav Zdeněk Hackenschmied – učitel, etnograf, spisovatel a spoluzakladatel Městského muzea v Ústí nad Orlicí

V rodné Příbrami, navštěvoval obecnou školu, absolvoval reálné gymnázium a učitelský ústav.

V roce 1889 přišel jako podučitel do nedalekých Říček. Od samého počátku se kromě svého učitelského poslání živě zajímal o český spolkový a kulturní život. V kulturně zanedbaných Říčkách založil a vedl školní kroniku, pořádal přednášky a vzdělávací kurzy, byl zakladatel místní knihovny, čtenářského spolku a hasičského sboru. Založil divadlo s jevištěm i divadelní spolek. Ve svém působišti vedl také obecní agendu, a jak sám napsal: "Odučoval alkohol, pěstoval zpěv."

Před 30 lety, 28. září 1987, zemřel učitel, podnikatel, vynálezce Jan Roller.

Jan Roller se narodil 25. března 1889 v Ústí nad Orlicí. Po absolvování učitelského ústavu v Soběslavi působil na obecných školách na Orlickoústecku (Jablonné n. O., Nekoři, Dolní Dobrouči, České Třebové) a nakonec v Ústí nad Orlicí. Učil přírodopis, fyziku a matematiku. Učitelování však pro opakované zdravotní potíže s hlasivkami v roce 1928 ukončil.

29. září 1832 se v Ústí nad Orlicí narodil Jarolím Štantejský – betlémář, malíř historických a kostelních obrazů.

Jarolím se narodil v Ústí nad Orlicí. Jeho otec byl ústeckým tkalcem. Jarolím se sice také naučil tkalcovat, ale nikdy nesložil mistrovské zkoušky a nestal se tkalcovským mistrem, zůstal pouze tkalcovským tovaryšem. Odešel, jak bylo tehdy zvykem, na zkušenou.

Před 140 lety, 30. září 1877, se v Ústí nad Orlicí narodil lékař Klement Barcal.

C. k. plukovní lékař MUDr. Klement Balcar byl jediným dítětem manželů MUDr. Františka a Anny Barcalových. Ti po jeho smrti věnovali městské obci ústecké svůj dům čp. 1 s tím, aby sloužil výhradně potřebám muzea.

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |