Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice

2019

(14. 10. 2019–16. 10. 2019)

Druhý ročník sympozia proběhl v dobré atmosféře. Účastníci přijeli nejen z České republiky, ale i ze sousedního Slovenska. Kromě přednášek absolvovali i exkurzi po vodních mlýnech v nedalekých Němčicích. Celé sympozium bylo vydařené. Sympozia se zúčastnily asi tři desítky odborníků.

(2. 10. 2019)

Městské muzeum se letos připojilo k celostátnímu festivalu Den architektury. Ve středu 2. října proběhlo v Hernychově vile několik netradičních prohlídek interiéru i exteriéru. Akce přilákala několik desítek návštěvníků, kteří poznali krásy velkolepé secesní Hernychovy vily.

(25. 9. 2019)

Letošní třetí Muzejní kafe proběhlo v deštivý pozdně zářijový podvečer. Přesto si do Hernychovy vily našlo cestu asi dvacet návštěvníků. Čekalo na ně občerstvení, povídání a několik krátkých historických filmů, které pro ně zaměstnanci muzea promítli.

Sledujeme, jaký dopad mají naše specializované akce, tedy zejména sympozia, na odbornou veřejnost. Proto nás potěšilo, že na stránkách Společnosti pro obnovu vesnice a malého města, z. s. - SOVAMM  jsme narazili na příspěvek upozorňující na naše letošní sympozium věnované molinologii. V příspěvku je prozrazeno rozluštění hádanky spojené s exkurzí. To nás potěšilo, protože zapsaný spolek s erudovanými odborníky věnoval svou pozornost naší odborné činnosti.
Pro zájemce o hádanky doplňujeme ještě přímý odkaz: 

https://sovamm.wordpress.com/2019/08/08/vodni-mlyny-2019/.


SOVAMM jakožto zapsaný spolek sdružující odborníky a zájemce o venkovské stavitelství se od svého vzniku v roce 1990 zabývá soupisy, průzkumy a dokumentací těchto staveb. Byl jim věnován projekt Atlas lidové architekty Čech, Moravy a Slezska

(https://sovamm.wordpress.com/projekty/starsi-projekty/atlas-lidove-architektury/), na který od roku 2016 navazuje projekt SOVPIS. Za zkratkou se skrývá Prostorový informační systém vernakulární architektury Společnosti pro obnovu vesnice a malého města (o zkratce viz https://www.sovamm.cz/wordpress/2016/12/19/sovpis-ve-zkratce/). Díky projektu jsou postupně digitalizovány a zveřejňovány fotografie a další dokumentu z archivu SOVAMM a spolupracujících badatelů. Projekt je zajímavý tím, že nevytváří vlastní informační systém, ale je navázán na Integrovaný informační systém památkové péče https://iispp.npu.cz.

Výsledky a informace o projektu SOVPIS jsou zveřejňovány na stránkách 

https://www.sovamm.cz/wordpress/. V již zpracovaných a zveřejněných dokumentech zde můžete vyhledávat v přehledové tabulce podle lokalit nebo i v mapě. Z nich se interakivními odkazy dostanete k dokumentům na primárním úložištu SOVPIS i k těm, které už jsou uloženy v aplikaci MIS Integrovaného informačního systému památkové péče.


Dokumenty z archivu SOVAMM, uložené v MIS, najdete i na Europeanách (něco více se o tom, jak se tam dostaly, se lze dočíst zde).
Není bez zajímavosti, že projekt spolku dlouhodobě podporuje Ministerstvo kultury ČR z programu Kulturní aktivity v památkové péči. Pozoruhodné je, že částky, které spolek dostává na tak ambiciozní projekt, nejsou nijak astronomické, pohybují se desítkách tisíc Kč ročně, ale výsledky publikované spolkem odpovídají několikanásobku takové podpory.Dodejme, že z Ústí nad Orlicí a okolí není zatím zpracováno mnoho dokumentů, ale podívat se lze třeba na Jehnědí nebo Knapovec (primární úložiště SOVPISMIS).


Na samotný závěr uveďme, že v rámci projektu SOVPIS se konají setkání řešitelů otevřená pro veřejnost. Městské muzeum v Ústí nad Orlicí nabídlo spolupráci a poskytnutí prostor k takovému setkání. Tak třeba někdy příště v ústeckém muzeu.


Dne 16. září 2019, Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí

zde odkaz na zprávu v pdf.

 

(21. 9. 2019)

Letos naposledy se v altánu na zahradě Hernychovy vily sešli zájemci o kamenosochání. Spolu s lektorkou Petrou Zeidlerovou dokončili rozpracovaná díla z minulých setkání, nebo vytvořili něco úplně nového. Akce byla opět úspěšná.

(20. 6. 2019–22. 9. 2019)
Putovní výstava Poštovního muzea v Praze přiblížila návštěvníkům více než dvě stě let dlouhou historii poštovních schránek na našem území. Ústí nad Orlicí bylo teprve druhým místem, kde jste mohli výstavu navštívit.
 
 
(20. 6. 2019–22. 9. 2019)
Výstava navázala  na loňskou výstavu Secesní bydlení. Druhý díl cyklu Secese se zabýval odíváním. Návštěvníci a především návštěvnice si užili dobové šaty, klobouky, slunečníky i další doplňky. Některé z vystavených kousků si bylo možné i vyzkoušet.
 
 
(1. 2. 2019–31. 8. 2019) 
Minivýstava představila nejen jednu z nejznámějších řeckých tragédií Oidipa krále, ale spolu s ní i Vrchlického trojdílné melodrama Hippodamie. Obě hry nastudoval ústecký divadelní spolek Vicena.

(17. 8. 2019)

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí svým programem přispělo k 94. staročeské ústecké pouti, která proběhla v sobotu 17. srpna v parku Kociánka. Program, který zahrnul pražení kávy, deskové hry, výrobu papírových růží, plechovkovou střelnici nebo třeba kartářku sklidil úspěch. Společně s poutí proběhly i třetí Sochařské dílny s Petrou Zeidlerovou. Muzeum akci zopakuje i v roce 2020.

(5. 8. 2019–9. 8. 2019)

Od pondělí 5. srpna do pátku 9. srpna docházelo do Hernychovy vily 15 dětí, které se na daný týden proměnily v udatné rytíře a rytířky. Poklad, který jim byl na konci prvního dne ukraden se v pátek podařilo nalézt, takže celá výprava, která vedla mimo jiné na hrad Litice, nebo do archeologického muzea v přírodě Villa Nova byla úspěšná. Tábor určitě proběhne i v příštím roce.

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |