Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice

Sledujeme, jaký dopad mají naše specializované akce, tedy zejména sympozia, na odbornou veřejnost. Proto nás potěšilo, že na stránkách Společnosti pro obnovu vesnice a malého města, z. s. - SOVAMM  jsme narazili na příspěvek upozorňující na naše letošní sympozium věnované molinologii. V příspěvku je prozrazeno rozluštění hádanky spojené s exkurzí. To nás potěšilo, protože zapsaný spolek s erudovanými odborníky věnoval svou pozornost naší odborné činnosti.
Pro zájemce o hádanky doplňujeme ještě přímý odkaz: 

https://sovamm.wordpress.com/2019/08/08/vodni-mlyny-2019/.


SOVAMM jakožto zapsaný spolek sdružující odborníky a zájemce o venkovské stavitelství se od svého vzniku v roce 1990 zabývá soupisy, průzkumy a dokumentací těchto staveb. Byl jim věnován projekt Atlas lidové architekty Čech, Moravy a Slezska

(https://sovamm.wordpress.com/projekty/starsi-projekty/atlas-lidove-architektury/), na který od roku 2016 navazuje projekt SOVPIS. Za zkratkou se skrývá Prostorový informační systém vernakulární architektury Společnosti pro obnovu vesnice a malého města (o zkratce viz https://www.sovamm.cz/wordpress/2016/12/19/sovpis-ve-zkratce/). Díky projektu jsou postupně digitalizovány a zveřejňovány fotografie a další dokumentu z archivu SOVAMM a spolupracujících badatelů. Projekt je zajímavý tím, že nevytváří vlastní informační systém, ale je navázán na Integrovaný informační systém památkové péče https://iispp.npu.cz.

Výsledky a informace o projektu SOVPIS jsou zveřejňovány na stránkách 

https://www.sovamm.cz/wordpress/. V již zpracovaných a zveřejněných dokumentech zde můžete vyhledávat v přehledové tabulce podle lokalit nebo i v mapě. Z nich se interakivními odkazy dostanete k dokumentům na primárním úložištu SOVPIS i k těm, které už jsou uloženy v aplikaci MIS Integrovaného informačního systému památkové péče.


Dokumenty z archivu SOVAMM, uložené v MIS, najdete i na Europeanách (něco více se o tom, jak se tam dostaly, se lze dočíst zde).
Není bez zajímavosti, že projekt spolku dlouhodobě podporuje Ministerstvo kultury ČR z programu Kulturní aktivity v památkové péči. Pozoruhodné je, že částky, které spolek dostává na tak ambiciozní projekt, nejsou nijak astronomické, pohybují se desítkách tisíc Kč ročně, ale výsledky publikované spolkem odpovídají několikanásobku takové podpory.Dodejme, že z Ústí nad Orlicí a okolí není zatím zpracováno mnoho dokumentů, ale podívat se lze třeba na Jehnědí nebo Knapovec (primární úložiště SOVPISMIS).


Na samotný závěr uveďme, že v rámci projektu SOVPIS se konají setkání řešitelů otevřená pro veřejnost. Městské muzeum v Ústí nad Orlicí nabídlo spolupráci a poskytnutí prostor k takovému setkání. Tak třeba někdy příště v ústeckém muzeu.


Dne 16. září 2019, Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí

zde odkaz na zprávu v pdf.

 

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |