Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice

Sněm SOVAMM ve spolupráci s Městským muzeem v Ústí nad Orlicí

V rámci své pestré činnosti uvítalo Městské muzeum v Ústí nad Orlicí možnost podílet se na pořádání letošního sněmu Společnosti pro obnovu vesnice a malého města, z. s. Jedná se o spolek, jehož širší jádro tvoří uznávaní specialisté na tradiční stavitelství, urbanismus vesnice a malého města a v neposlední řadě i záchraně zmíněných objektů. Vyzdvihnout musíme ještě jednu činnost, a to jsou soupisy, průzkumy a dokumentace zmíněných tradičních staveb. V souvislosti s poslední zmíněnou činností SOVAMM je třeba zdůraznit mimořádný projekt SOVPIS, který spolek realizuje od roku 2016. Zkratka označuje Prostorový informační systém vernakulární architektury Společnosti pro obnovu vesnice a malého města.

Tento projekt naše muzeum zaujal již před dvěma lety. Zahrnuje i objekty z námi sledovaného území a čerpali jsme z něj informace jak pro příspěvky na náš FB, konkrétně pro rubriku Architektonické památky, tak i pro skládačky informující návštěvníky našeho města a muzea o architektonických a kulturně-historických zajímavostech. Nejen z tohoto důvodu naše muzeum nabídlo SOVAMM spolupráci a poskytnutí prostor k takovému setkání, jak jsme zmínili již ve zprávě z 16. září 2019.

(https://www.muzeum-uo.cz/images/dokumenty/tiskove_zpravy/SOVAMM_Zprava_Recenze.pdf)

 

Během letošního celostátního sněmu SOVAMM se tak naše muzeum podílelo na přípravě dvou exkurzí. Jedné do centra Ústí nad Orlicí a druhé do nedalekého Kozlova. Pro účastníky sněmu jsme si připravili také komentovanou prohlídku Hernychovy vily, kde se nachází naše muzeum. Zahrnovala jak seznámení s architekturou vily, její historickou stavební výbavou, ale i s expozicemi, z nichž členy SOVAMM nejvíce zaujala řemeslná textilní dílna se čtyřmi tkalcovskými stavy a kolovratem. Jeden ze zajímavých závěrů jednání sněmu se týkal nabídky SOVAMM, aby muzeum sdílelo fotografie informace v rámci databáze SOVPIS. Vzhledem k tomu, že se jedná o progresivní projekt s celostátním dosahem a velmi dobrou perspektivou, zváží muzeum, jaké obrazové materiály by bylo možné sdílet.

 

Dne 4. října 2021, Ústí nad Orlicí

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |