Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice

2021

(15. 8. 2021)

 

Jako již tradičně se muzeum účastnilo doprovodným programem letos již 96. Ústecké staročeské pouti. Na zahradě vily probíhalo kamenosochání s Petrou Zeidlerovou, malování a tvoření pro děti, soutěže i kolo štěstí, Přemek Fabiánek představil své hady a pavouky, pekly se placky a pro případné zájemce byla možnost komentované prohlídky a názorné ukázky historických mechanických hraček.

(12. 8. 2021 - 19. 9. 2021)

 

V Galerii pod radnicí proběhla výstava kreseb známého ústeckého umělce a bohéma Jana Steklíka.

Derniérou byla ukončena dne 18. 9. 2021 v Malé scéně za promítání ukázek z filmu Karla Slacha "Steklík a pokračování".

 

(12. 7. 2021 - 16. 7. 2021)

 

Třetí prázdninový týden proběhlo v prostorách vily a na její zahradě Muzeum dětem. Každý den měl jinou tematickou náplň, takže děti se mohly seznámit jak s řemeslnou prací při mlynářském nebo textilním dni, tak prožít netradiční výtvarný nebo secesní den. Středa byla věnovaná deskovým hrám, kdy proběhlo množství turnajů v hrách známých a děti se naučily některé starší méně známé.

(1. 7. 2021 - 19. 9. 2021)
 

Historii i současnost jednoho z nejstarších sborů dobrovolných hasičů v Čechách představila výstava v prostorách Hernychovy vily.

18. 9. 2021 proběhla velká celodenní slavnost ve spolupráci Muzea a SDH Ústí nad Orlicí

(27. 6. 2021)
 

Oblíbená cyklojízda se Zdeňkem Skalickým tentokrát po zaniklých tvrzích a hradech v okolí Chocně- Darebnice, Hlavačov, Zítkov a k tomu Choceňský zámek.

(17. 6. 2021 - 5. 9. 2021)
 
Ve spolupráci s Muzeem hraček v Rychnově nad Kněžnou zaplnily výstavní prostory vily mechanické hračky z různých historických období. Návštěvníci mohli obdivovat vývoj hraček od prvních plechových na ruční pohon až po novodobější na baterie.
 
(9. 6. 2021 - 31. 7. 2021)
 
Historické deskové hry a herna pro děti v Galerii pod radnicí.
 
(5. 5. 2021 - 30. 5. 2021)
 
Poetické a inspirativní ilustrace Míly Gloserové a Zdeňky Kudrnové byly po přerušení výstavy na základě vládních rozhodnutí spojených s nemocí Covid19 přesunuty z výstavních prostor Galerie pod radnicí do Hernychovy vily.

Sněm SOVAMM ve spolupráci s Městským muzeem v Ústí nad Orlicí

V rámci své pestré činnosti uvítalo Městské muzeum v Ústí nad Orlicí možnost podílet se na pořádání letošního sněmu Společnosti pro obnovu vesnice a malého města, z. s. Jedná se o spolek, jehož širší jádro tvoří uznávaní specialisté na tradiční stavitelství, urbanismus vesnice a malého města a v neposlední řadě i záchraně zmíněných objektů. Vyzdvihnout musíme ještě jednu činnost, a to jsou soupisy, průzkumy a dokumentace zmíněných tradičních staveb. V souvislosti s poslední zmíněnou činností SOVAMM je třeba zdůraznit mimořádný projekt SOVPIS, který spolek realizuje od roku 2016. Zkratka označuje Prostorový informační systém vernakulární architektury Společnosti pro obnovu vesnice a malého města.

Tento projekt naše muzeum zaujal již před dvěma lety. Zahrnuje i objekty z námi sledovaného území a čerpali jsme z něj informace jak pro příspěvky na náš FB, konkrétně pro rubriku Architektonické památky, tak i pro skládačky informující návštěvníky našeho města a muzea o architektonických a kulturně-historických zajímavostech. Nejen z tohoto důvodu naše muzeum nabídlo SOVAMM spolupráci a poskytnutí prostor k takovému setkání, jak jsme zmínili již ve zprávě z 16. září 2019.

(https://www.muzeum-uo.cz/images/dokumenty/tiskove_zpravy/SOVAMM_Zprava_Recenze.pdf)

 

Během letošního celostátního sněmu SOVAMM se tak naše muzeum podílelo na přípravě dvou exkurzí. Jedné do centra Ústí nad Orlicí a druhé do nedalekého Kozlova. Pro účastníky sněmu jsme si připravili také komentovanou prohlídku Hernychovy vily, kde se nachází naše muzeum. Zahrnovala jak seznámení s architekturou vily, její historickou stavební výbavou, ale i s expozicemi, z nichž členy SOVAMM nejvíce zaujala řemeslná textilní dílna se čtyřmi tkalcovskými stavy a kolovratem. Jeden ze zajímavých závěrů jednání sněmu se týkal nabídky SOVAMM, aby muzeum sdílelo fotografie informace v rámci databáze SOVPIS. Vzhledem k tomu, že se jedná o progresivní projekt s celostátním dosahem a velmi dobrou perspektivou, zváží muzeum, jaké obrazové materiály by bylo možné sdílet.

 

Dne 4. října 2021, Ústí nad Orlicí

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |