Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice

26. března 1907 se v Ústí nad Orlicí narodil středoškolský pedagog, akademický malíř Miroslav ČANČÍK.

Po studiích na reálce v České Třebové odešel v roce 1926 na Umělecko-průmyslovou školu v Praze. Tady u prof. Arnošta Hofbauera a prof. Josefa Schussera studoval kreslení a malbu. Miroslav se chtěl původně stát malířem, ale nakonec si zvolil učitelskou dráhu. Svá výtvarná studia si doplňoval na pražské univerzitě a technice. V roce 1933 složil zkoušku učitelské způsobilosti pro vyučování kreslení a modelování ve vyšších třídách středních škol a vyučování matematice a geometrického rýsování ve třídách nižších.

 

 

1. září 1933 byl ustanoven prozatímním profesorem na Státní reálce v Brně. Od roku 1934 působil na Slovensku na Státním učitelském ústavu ve Spišské Nové Vsi a od roku 1937 již jako řádný profesor na Státním reálném gymnáziu v Uherském Hradišti. Na začátku německé okupace se zapojil do odbojové vojenské organizace Obrana národa pplk. Vladimíra Štěrby v Uherském Hradišti. Již v listopadu 1939 byl spolu s dalšími profesory gymnázia gestapem zatčen a pro podezření z účasti na odboji vyslýchán a následně vězněn v Sušilových a Kounicových kolejích v Brně a od roku 1941 v koncentračním táboře Dachau. Odkud se vrátil s podlomeným zdravím až po osvobození v roce 1945. Nastoupil zpět na Gymnázium v Uherském Hradišti. V roce 1950 byl jmenován správcem Klvaňova gymnázia v Kyjově a v letech 1953-1956 byl ředitelem Jedenáctileté střední školy v Kyjově. Na Kyjovských školách vyučoval až do svého odchodu do důchodu.

Malování se pro něho stalo velkým koníčkem. Maloval celý život. Jeho celoživotní výtvarné dílo je velice různorodé. Zkoušel různé techniky a styly. Vytvořil celou řadu portrétů, krajinek a zátiší. Navrhoval a se svojí ženou tvořil našívané tapisérie. Jeho obrazy i tapisérie jsou rozptýleny převážně v soukromých sbírkách nejen v České republice, ale i na Slovensku, Německu a Švýcarsku.

Ústecká veřejnost měla možnost si jeho tvorbu prohlédnout na výstavě v Galerii pod radnicí, kterou k jeho nedožitým stým narozeninám připravil ústecký Klub přátel umění.

Miroslav Čančík zemřel 6. dubna 1983 v Kyjově a byl pochován do rodinné hrobky na ústeckém hřbitově.

Foto: www. ustinadorlici.cz

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |