Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice

Dne 22. února si připomínáme 135 let od narození světoznámého českého houslisty, hudebního skladatele a pedagoga Jaroslava Kociana.

Jaroslav se narodil v Ústí nad Orlicí domě čp. 31 v dnešní ulici Mistra Jaroslava Kociana dne 22. února 1883. Jeho prvním učitelem byl jeho otec Julius a později Josef Zábrodský. Již ve svých čtyřech a půl letech poprvé veřejně vystoupil na jedné z výročních slavností Cecilské hudební jednoty v Ústí nad Orlicí. Zpaměti, za doprovodu tatínkovy kytary, zahrál na housle 24 národních písní. Ve třinácti letech byl jako nadprůměrně nadaný přijat na pražskou konzervatoř do houslového oddělení vynikajícího pedagoga Otakara Ševčíka. Kompozici studoval u Antonína Dvořáka.

V roce 1901 svá studia ukončil a nastoupil do slavné, ale současně velmi náročné éry houslového virtuosa. Po několika koncertech v Čechách získal přízeň vídeňského publika. Vídeň se mu také stala branou do světa. Na své první turné do USA odjel 22. listopadu1902 s ústeckým rodákem Františkem Špindlerem. Turné trvalo až do 19. dubna 1903. Ve Spojených státech si získal velkou přízeň a obdiv, zejména pak mezi žijícími krajany. Výčet Kocianových koncertů, které absolvoval v letech 1901 až 1930 je rozsáhlý. Jeho nejen technicky dokonalou, ale především hluboce procítěnou hru, vždy intonačně čistou, s osobitým tónem slyšeli posluchači téměř ve všech kontinentech.

Od roku 1922 působil Jaroslav Kocian na pražské konzervatoři, nejprve jako mimořádný profesor, když zastupoval nemocného Otakara Ševčíka, v letech 1930 až 1943 již jako profesor mistrovské školy. Za svého pedagogického působení vychoval řadu skvělých houslistů. Zvláště mezi nimi vynikal Václav Snítil a Josef Suk.

Vztah Jaroslava Kociana k rodnému Ústí nad Orlicí byl po celá léta velmi vřelý. Neustále se sem ze svých cest vracel, aby tu načerpal nových sil, nebo nastudoval nový repertoár. Se jménem Jaroslava Kociana se setkáváme velice často, a to nejen v květnových dnech, kdy se každoročně pořádá Kocianova mezinárodní houslová soutěž pro mládež.

Od 20. února 1940 nese, i když s přestávkou, jeho jméno ústecká Základní umělecká škola. Ústecká ulice, ve které stojí jeho rodný dům, byla pojmenovaná jeho jménem na ulici M. J. Kociana. 11. září 1926 byl Jaroslav Kocian jmenován čestným občanem města Ústí nad Orlicí.

Jaroslav Kocian zemřel v Praze dne 7. března 1950. Jaroslav byl na vlastní přání pochován do rodinné hrobky na ústeckém hřbitově. V roce 1958 byly však jeho ostatky vyzvednuty, převezeny a uloženy na čestné místo na Slavíně v Praze.

 

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |