Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice

Kontakty a zaměstnanci

Pracovní pozice:
Ředitel muzea
Adresa:
17. listopadu 72
562 01 Ústí nad Orlicí

E-mail:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon:
+420 465 524 542
Mobil:
+420 731 487 832
Poslat email
(volitelné)
Další údaje:

PhDr. Radim Urbánek

 

Vzdělání

Univerzita Karlova Praha, Filosofická fakulta, obor etnologie

Státní ústav památkové péče Praha, pomaturitní studium památkové péče
SOU chemické v Pardubicích, obor průmyslová chemie - maturita
SOU chemické v Pardubicích, obor fotografická chemie - výuční list

  

Specializace

venkovské technické památky, molinologie

lidové stavby a vesnický urbanismus

tradiční řemesla a technologie

 

Spravované podsbírky

---

Realizované výstavy (výběr)

2015/16 Chutě a vůně Vánoc, pořádalo Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

2014/18 Počátky letectví v Pardubickém kraji 1910 až 1948, pořádalo Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě (spoluautor v rámci čtyřčlenného týmu)

2011/12 Pod parou, pořádalo Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě,

2003 České vesnice v rumunském Banátu, pořádalo Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, 2003 (dále vystaveno 2003 ve výstavní síni MěÚ v Heřmanově Městci)

2001 Vysokomýtsko na fotografiích a kresbách Vratislava Votrubce, pořádalo Okresní muzeum ve Vysokém Mýtě, 2001 (dále vystaveno 2002 v Muzeu vesnice v Kouřimi a 2002 v Regionálním centru INEX v Kosteleckých Horkách)

1998 Mlýn čp. 211 v Kunvaldu, regionální doplnění výstavy Dvanáct let poté, industriální dědictví, budova SOkA v Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí

1994 Nové objevy objektů lidového stavitelství v okr. Ústí nad Orlicí, pořádala Společnost přátel starožitností – Ústí nad Orlicí v domu čp. 4 v Libchavách

 

Příprava a realizace seminářů (výběr)

2021 Venkovské technické objekty, celostátní sympozium Městského muzea v Ústí nad Orlicí

2019 Vodní mlýny, celostátní sympozium Městského muzea v Ústí nad Orlicí

2018 Venkovské technické objekty, celostátní sympozium Městského muzea v Ústí nad Orlicí

2017 Vodní mlýny VI., celostátní seminář Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě

2016 Vesnické technické objekty, celostátníseminář Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě

2016 Mlynářská symbolika, celostátní seminář pořádaný spolkem VodníMlýny.cz, z.s., Podbrdským muzeem, Rožmitál pod Třemšínem a Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě

2014 Vodní mlýny V., celostátní sympozium Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě

2013 Vesnické technické objekty, celostátní seminář Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě

2011 Vodní mlýny IV. / Wassermühle IV.,mezinárodní seminář Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě ve spolupráci s Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte undKultur Ostmitteleuropas

2010 Dřevěné uhlí 2010, sympozium Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory- SEVER a Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, pořádané v Horním Maršově

 

Články v odborném tisku a sbornících (výběr)

Oprava a využití domu čp. 4 v Libchavách, in: Sborník příspěvků ze semináře SÚPP v Ústí nad Orlicí ve dnech 15.-17.9.1997, Praha 1998.

Roubené stodoly na území okr. Ústí nad Orlicí, in: Sborník příspěvků ze semináře SÚPP v Zubrnicích ve dnech 14.-16.9.1998, Praha 1999.

Mlýn a pila čp. 211 v Kunvaldu, in: Vlastivědný sborník Ústí nad Orlicí, č. 10, 1999.

Sušárny ovoce v okr. Ústí nad Orlicí, in: Zprávy památkové péče, ročník 63, 2003.

Polygonální stodoly v okr. Ústí nad Orlicí, in: Sborník příspěvků ze semináře SÚPP v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 11.-13.9.2002.

Kovárny na Vysokomýtsku, in: Pomezí Čech, Moravy a Slezska, svazek 6, s. 146-174, 2005.

Střechy vodních mlýnů, in: Sborník příspěvků ze semináře NPÚ v Jičíně ve dnech 20.-22.9.2006, Praha 2007.

Mlýn čp. 32 v Dlouhé Třebové, in: II. ročenka Městského muzea Česká Třebová 2005-2007, s. 29-42, 2008.

Mlýn v Kodě – přírodovědné, historické a technické aspekty, in: Český kras XXXIV (2008) - Geologie, speleologie a historie, s. 5-20. (s Karlem Žákem, Radoslavou Schmelzovou, Jaroslavem Hlaváčem, Liborem Gottfriedem, Jiřím Bruthansem, Ivo Světlíkem a Martinem Majerem)

Mlýn Betlém čp. 35 v Zálší (UO) a vývoj jeho technologického vybavení, in: Sborník NPÚ, ú. o. p. v Pardubicích, s. 67-71 a 105-107, 2009.

Vodní mlýny a posuzování jejich hodnot, in: Zprávy památkové péče, ročník 70, s. 23-30, 2010.

Mlýny na Novohradce od Nových Hradů k Luži, in: Sborník NPÚ, ú. o. p. v Pardubicích, s. 12-18 a 56-61, 2010.

Křížení“ v dýmníkové kuchyni, in: Vesnické technické objekty 2013 (sborník referátů ze semináře), Ústí nad Labem, s. 52- 56, 2014. (spolu se Zuzanou Vařekovou)

Vybrané mlynářské termíny a jejich nynější interpretace, Časopis Národního muzea. Řada historická 185 (1-2), 2016.

Sušárna ovoce v Zálší - drobný technický klenot. ZPP 2016/76, č. 2, str. 228–230

Vodní mlýny - co objevujeme, in: Přehlížené drobné zapomenuté industriální stopy v krajině a sídlech (sborník referátů z konference), Praha 2017

 

Popularizační články (výběr)

2002 Lidové stavby aneb Stavitelství a ekologie, Zpravodaj ČSOP v okr. Ústí nad Orlicí, roč. XIX, č. 1.

Tradiční energie aneb Motory našich předků, Zpravodaj ČSOP v okr. Ústí nad Orlicí, roč. XIX, č. 2.

2003 Sušárny stále aktuální, Chatař&chalupář, č. 9.

2004 Tradiční vytápění domů, Zpravodaj ČSOP v okr. Ústí nad Orlicí, roč. XXI, č. 2.

2008 Jednoduché zásady stavebních úprav, oprav a rekonstrukcí větrných mlýnů z hlediska památkové péče, Hasačert – zpravodaj sekce Větrné mlýny při Kruhu přátel TMB, roč. III., č. 4, s. 18-20.

Metodika základní dokumentace mlýnů, Hasačert – zpravodaj sekce Větrné mlýny při Kruhu přátel TMB, roč. V., č. 6, s. 6-9.

 

Publikace

kolektiv 2002, 2003, 2004: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (1. díl A-G, 2. díl H-O, 3. díl P-S/Š, 4. díl T-Z), Praha (U. R. zpracovával vybraná hesla ve východních Čechách, zejména v okr. Ústí nad Orlicí).

Urbánek, Radim: 2004, Dřevo, hlína, opuka. Lidové stavitelství na Vysokomýtsku, Vysoké Mýto.

Urbánek, Radim – Hácová, Hana: 2005, Mlýn čp. 35 v Písečné – poslední zdejší svědek vodního mlynářství, Vysoké Mýto.

Štěpán, Luděk – Urbánek, Radim – Klimešová, Hana: 2008, Dílo mlynářů a sekerníků v Čechách II, Praha.

Urbánek, Radim – Sikorski, Marek – Dulo, Zdislav – Jaworska, Małgorzata: 2009, Setkání se sv. Florianem. Spotkanie se św. Florianem, Ústí nad Orlicí.

Doubek, Jan – Urbánek, Radim – Mlýnek, Karel: 2011, Větrné mlýny s turbínou, Brno.

kolektiv autorů: 2015, Lidové stavby Pardubického kraje, Praha.

Doubek, Jan – Koč, Břetislav – Urbánek, Radim: 2021, Co roztáčel vítr. Historie a současnost větrných mlýnů, mlýnků a čerpadel, Brno.

Urbánek, Radim: v tisku, Slovník starých českých mlýnů.

 

Členství v odborných organizacích a zájmových sdruženích

člen Společnosti pro obnovu vesnice a malého města (od roku 2008 viceprezident)

člen Komise pro lidové stavitelství AMG ČR (od 2004 člen rady této komise)

člen Společnosti pro dějiny věd a techniky

člen sekce Větrné mlýny při Klubu přátel Technického muzea v Brně (člen výboru této komise)

člen Slovenskej mlynologickej spoločnosti

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |