Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice

Muzejní sbírky

Podsbírka 25 - Nástroje, přístroje a jiné

Správce sbírky: Mgr. Veronika Bílek Fadrná

Nejpestřejší podsbírka v muzeu, která obsahuje vedle různorodých nástrojů a přístrojů také nepatrný zlomek archeologických střepů (14. – 15. st.) a místní památky – dřevěné vodovodní potrubí, zdobné prvky lidové architektury (záklopky kabřinců), zlomky z kostelní výzdoby. Z drobnějších předmětů se jedná o devocionálie, součásti textilních strojů, školní pomůcky, hygienické předměty atd. Dále jsou zde zařazeny svítidla, váhy, hodiny, reklamní cedule, obaly, optika a starší elektronika, sportovní poháry a ocenění.

Podsbírka 24 - Hudebniny

Správce sbírky: PhDr. Hanka Skalická

Podsbírka obsahuje pozůstalost po houslovém virtuosu Jaroslavu Kocianovi, Bohuši Heranovi a Janu Mazánkovi, dále autorské skladby Jindřicha Fohla, Jaromíra Lahulka, Aloise Hniličky, Josefa Cyrila Sychry, Petra Kociana, Františka Špindlera, Františka Uhlíře atd. Notové archivy hudebních kapel a těles z Ústí nad Orlicí, např. Andresova lékárna, Cecilská hudební jednota, Spolek dobrovolných hasičů,...

Podsbírka 24 - Řemesla

Správce sbírky: Mgr. Gabriela Faronová

Sbírkové předměty pocházejí z oblasti dřívějšího okresu Ústí nad Orlicí a zahrnují časové období od sklonku 19. století po 20. století, především 1. polovinu minulého století. Dokumentují především textilní tradici a příbuzná řemesla v Ústí nad Orlicí a v blízkém okolí. Jedná se o řemeslné nástroje ke tkalcovství (patří sem i soubor tkalcovských stavů), provaznictví, kartáčnictví, obuvnictví, brašnářství, kamnářství, cihlářství, výroby dřevěných hraček nebo tiskařství, jejich výrobky či polotovary.

 

 

Podsbírka 11 - Etnografie - nábytek

Správce sbírky: Mgr. Gabriela Faronová

Sběrnou oblast zahrnuje především Ústí nad Orlicí a jeho blízké okolí. Naprostou většinu podsbírky tvoří stylový nábytek z 20. století, ve kterém je zahrnuto i zařízení domácnosti – např. šicí stroje, kuchyňský nábytek. Mezi nejstarší exempláře patří lidový nábytek (např. malované truhly, skříň) z konce 18. století až 19. století – tzv. lidové baroko. Ze zajímavostí lze zmínit psací stůl z litomyšlského gymnázia z doby působení A. Jiráska v Litomyšli nebo zlacený nábytek ve stylu neorokoka z pozůstalosti ústeckého houslisty Jaroslava Kociana.

Podsbírka 24 - Betlémy

Správce sbírky: Ing. Václav Procházka

Muzeum dokumentuje tvorbu, výskyt a stavbu ústeckých malovaných betlémů a podporuje jejich popularizaci, záchranu a udržení v regionu. Jedná se o figury malované na papír hlinkou, později uměleckou temperou. Fond obsahuje ze 2/3 * tvorbu již rozeznaných malířů, 1/3 tvoří zatím neurčená tvorba.

Podsbírka 15 - Výtvarné umění

Správce sbírky: Mgr. Dana Morávková

Sbírkové předměty zařazeny do této podsbírky zahrnují obrazy, grafiky, kresby a plastiky. Podsbírka se zaměřuje na dokumentaci díla umělců pocházejících anebo žijících v regionu Orlickoústecka s těsným vztahem k němu. Protože mnoho děl zobrazuje místopis regionu, tkví význam sbírky kromě umělecké i v dokumentační rovině.

Podsbírka 11 - Etnografie (hračky)

Správce sbírky: PhDr. Hanka Skalická

V této menší sbírce jsou soustředěny především hračky vzniklé v našem regionu, ale také hračky, se kterými si naši předkové hráli právě zde. Za zmínku stojí hračky vyrobené firmou Blank, která v našem městě působila již od roku 1888. U zrodu Jedlinských hraček, které jsou v této sbírce také zastoupeny, stál učitel z Jedliny v Orlických horách, Antonín Kavka, který v rámci vyučovacího předmětu výchovných ručních prací nechal děti tyto dřevěné hračky za první republiky vyrábět.

Podsbírka 13 - Numizmatika

Správce sbírky: Bc. Zdeněk Skalický

Numizmatická podsbírka zahrnuje vedle mincí a bankovek (jedná se především o platidla z českých zemí a 20. století), také předměty z oboru faleristika – medaile, vyznamenání a odznaky, rovněž zde najdeme různé pamětní plakety a ocenění, klopové odznáčky, a to převážně z období 70. – 80. let minulého století v souvislosti s místními textilními a strojírenskými podniky, sportovními a kulturními akcemi. Součástí podsbírky jsou soubory otisků razítek (železniční tématika), poštovních známek a filumenie.

Podsbírka 18 - Knihy

Správce sbírky: PhDr. Hanka Skalická

Podsbírka obsahuje knižní produkci vydavatelství Oftis a Grantis Ústí nad Orlicí, literární díla ústeckých rodáků a osob žijících ve městě a jeho nejbližšího okolí, knihy z pozůstalostí po Jaroslavu Kocianovi a Bohuši Heranovi, publikace vydané k významným ústeckým událostem včetně Kocianovy houslové soutěže a Heranovy violoncellové soutěže. Dále pamětní spisy vydané spolky v okolních obcích, firemní literaturu (Elitex Ústí nad Orlicí, Výzkumný ústav bavlnářský, Perla), periodika vydávaná v Ústí nad Orlicí, obrazové publikace z družebních měst Bystryca Klodska, Poprad, Jambol, Ščors, Berlin – Neukölln atd.

Podsbírka 19 - Písemnosti a tisky

Správce sbírky: Bc. Zdeněk Skalický

Podsbírka obsahuje část pozůstalosti Jindřicha Nygrína, Václava Zd. Hackenschmieda, Quida Tomáše Kociána a Konstantina Bouchala, dokumentaci tělocvičných a tělovýchovných jednot (Sportovní klub, DTJ, FDTJ, PTP, JPT, ATUS, Sokol, Orel a Jiskra), tiskovou dokumentaci Klubu českých turistů, Klubu čs. cyklistů, plakáty, pozvánky a programy Kocianovy houslové soutěže, Heranovy violoncellové soutěže a Ústeckých hudebních pátků, různou dokumentaci k zemědělství, průmyslu a řemeslům, písemnosti a různé tisky politických stran 20. století, především KSČ, k dělnickému hnutí a protifašistickému odboji.

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |