Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice

Muzejní sbírky

Podsbírka 25 - Nástroje, přístroje a jiné

Správce sbírky: PhDr. Radim Urbánek

Nejpestřejší podsbírka v muzeu, která obsahuje vedle různorodých nástrojů a přístrojů také nepatrný zlomek archeologických střepů (14. – 15. st.) a místní památky – dřevěné vodovodní potrubí, zdobné prvky lidové architektury (záklopky kabřinců), zlomky z kostelní výzdoby. Z drobnějších předmětů se jedná o devocionálie, součásti textilních strojů, školní pomůcky, hygienické předměty atd. Dále jsou zde zařazeny svítidla, váhy, hodiny, reklamní cedule, obaly, optika a starší elektronika, sportovní poháry a ocenění.

Podsbírka 24 - Řemesla

Správce sbírky: Mgr. Gabriela Faronová

Sbírkové předměty pocházejí z oblasti dřívějšího okresu Ústí nad Orlicí a zahrnují časové období od sklonku 19. století po 20. století, především 1. polovinu minulého století. Dokumentují především textilní tradici a příbuzná řemesla v Ústí nad Orlicí a v blízkém okolí. Jedná se o řemeslné nástroje ke tkalcovství (patří sem i soubor tkalcovských stavů), provaznictví, kartáčnictví, obuvnictví, brašnářství, kamnářství, cihlářství, výroby dřevěných hraček nebo tiskařství, jejich výrobky či polotovary.

 

 

Podsbírka 11 - Etnografie - nábytek

Správce sbírky: Mgr. Gabriela Faronová

Sběrnou oblast zahrnuje především Ústí nad Orlicí a jeho blízké okolí. Naprostou většinu podsbírky tvoří stylový nábytek z 20. století, ve kterém je zahrnuto i zařízení domácnosti – např. šicí stroje, kuchyňský nábytek. Mezi nejstarší exempláře patří lidový nábytek (např. malované truhly, skříň) z konce 18. století až 19. století – tzv. lidové baroko. Ze zajímavostí lze zmínit psací stůl z litomyšlského gymnázia z doby působení A. Jiráska v Litomyšli nebo zlacený nábytek ve stylu neorokoka z pozůstalosti ústeckého houslisty Jaroslava Kociana.

Podsbírka 24 - Betlémy

Správce sbírky: Ing. Václav Procházka

Muzeum dokumentuje tvorbu, výskyt a stavbu ústeckých malovaných betlémů a podporuje jejich popularizaci, záchranu a udržení v regionu. Jedná se o figury malované na papír hlinkou, později uměleckou temperou. Fond obsahuje ze 2/3 * tvorbu již rozeznaných malířů, 1/3 tvoří zatím neurčená tvorba.

Podsbírka 15 - Výtvarné umění

Správce sbírky: Mgr. Dana Morávková

Sbírkové předměty zařazeny do této podsbírky zahrnují obrazy, grafiky, kresby a plastiky. Podsbírka se zaměřuje na dokumentaci díla umělců pocházejících anebo žijících v regionu Orlickoústecka s těsným vztahem k němu. Protože mnoho děl zobrazuje místopis regionu, tkví význam sbírky kromě umělecké i v dokumentační rovině.

Podsbírka 11 - Etnografie (hračky)

Správce sbírky: PhDr. Hanka Skalická

V této menší sbírce jsou soustředěny především hračky vzniklé v našem regionu, ale také hračky, se kterými si naši předkové hráli právě zde. Za zmínku stojí hračky vyrobené firmou Blank, která v našem městě působila již od roku 1888. U zrodu Jedlinských hraček, které jsou v této sbírce také zastoupeny, stál učitel z Jedliny v Orlických horách, Antonín Kavka, který v rámci vyučovacího předmětu výchovných ručních prací nechal děti tyto dřevěné hračky za první republiky vyrábět.

Podsbírka 13 - Numizmatika

Správce sbírky: Bc. Zdeněk Skalický

Numizmatická podsbírka zahrnuje vedle mincí a bankovek (jedná se především o platidla z českých zemí a 20. století), také předměty z oboru faleristika – medaile, vyznamenání a odznaky, rovněž zde najdeme různé pamětní plakety a ocenění, klopové odznáčky, a to převážně z období 70. – 80. let minulého století v souvislosti s místními textilními a strojírenskými podniky, sportovními a kulturními akcemi. Součástí podsbírky jsou soubory otisků razítek (železniční tématika), poštovních známek a filumenie.

Podsbírka 18 - Knihy

Správce sbírky: PhDr. Hanka Skalická

Podsbírka obsahuje knižní produkci vydavatelství Oftis a Grantis Ústí nad Orlicí, literární díla ústeckých rodáků a osob žijících ve městě a jeho nejbližšího okolí, knihy z pozůstalostí po Jaroslavu Kocianovi a Bohuši Heranovi, publikace vydané k významným ústeckým událostem včetně Kocianovy houslové soutěže a Heranovy violoncellové soutěže. Dále pamětní spisy vydané spolky v okolních obcích, firemní literaturu (Elitex Ústí nad Orlicí, Výzkumný ústav bavlnářský, Perla), periodika vydávaná v Ústí nad Orlicí, obrazové publikace z družebních měst Bystryca Klodska, Poprad, Jambol, Ščors, Berlin – Neukölln atd.

Podsbírka 19 - Písemnosti a tisky

Správce sbírky: Bc. Zdeněk Skalický

Podsbírka obsahuje část pozůstalosti Jindřicha Nygrína, Václava Zd. Hackenschmieda, Quida Tomáše Kociána a Konstantina Bouchala, dokumentaci tělocvičných a tělovýchovných jednot (Sportovní klub, DTJ, FDTJ, PTP, JPT, ATUS, Sokol, Orel a Jiskra), tiskovou dokumentaci Klubu českých turistů, Klubu čs. cyklistů, plakáty, pozvánky a programy Kocianovy houslové soutěže, Heranovy violoncellové soutěže a Ústeckých hudebních pátků, různou dokumentaci k zemědělství, průmyslu a řemeslům, písemnosti a různé tisky politických stran 20. století, především KSČ, k dělnickému hnutí a protifašistickému odboji.

Podsbírka 21 - Fotografie

Správce sbírky: Ladislav Wochotz

Sbírka fotografií zdejšího muzea je zaměřena na fotografie prioritně z města Ústí nad Orlicí i s přesahem do oblastí celého okresu Ústí nad Orlicí a z družebních oblastí. Jde o soubor snímků různých fotografických, někdy i tiskových technik od jejich samotného počátku ve druhé polovině devatenáctého století až po dnešek. Kvalitní základ mnohatisícové sbírky tvoří několik set černobílých negativů na skle. Obsahem zobrazují místní krajinu, architekturu, lidi a jejich život jak při práci, tak při volnočasových aktivitách.

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |