Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice
Podsbírka 19 - Písemnosti a tisky

Správce sbírky: Bc. Zdeněk Skalický

Podsbírka obsahuje část pozůstalosti Jindřicha Nygrína, Václava Zd. Hackenschmieda, Quida Tomáše Kociána a Konstantina Bouchala, dokumentaci tělocvičných a tělovýchovných jednot (Sportovní klub, DTJ, FDTJ, PTP, JPT, ATUS, Sokol, Orel a Jiskra), tiskovou dokumentaci Klubu českých turistů, Klubu čs. cyklistů, plakáty, pozvánky a programy Kocianovy houslové soutěže, Heranovy violoncellové soutěže a Ústeckých hudebních pátků, různou dokumentaci k zemědělství, průmyslu a řemeslům, písemnosti a různé tisky politických stran 20. století, především KSČ, k dělnickému hnutí a protifašistickému odboji.

Část posbírky tvoří osobní dokumenty a doklady k významným ústeckým osobnostem (MUDr. František Barcal, Zdeněk Brožek, Richard Dušek, Josef J. Ehl, Quido Roman Kociána, MUDr. František J. Koráb, Josef Kovář Bostonský, Emanuel Kudrnáč, Jan Kř. Kunstovný, Josef B. Mikuláštík, Ludmila Poláková, Marie Rollerová, Josef Matěj Sychra, Pavla Vicenová-Rousová atd.). Součástí je i rozsáhlá sbírka vzpomínek, plakátů, školních vyučovacích obrazů a svatých obrázků. Převážná část sbírek pochází z 20. století a zahrnuje dokumenty týkající se celého bývalého okresu Ústí nad Orlicí.

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |