Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice
Podsbírka 25 - Nástroje, přístroje a jiné

Správce sbírky: Mgr. Veronika Bílek Fadrná

Nejpestřejší podsbírka v muzeu, která obsahuje vedle různorodých nástrojů a přístrojů také nepatrný zlomek archeologických střepů (14. – 15. st.) a místní památky – dřevěné vodovodní potrubí, zdobné prvky lidové architektury (záklopky kabřinců), zlomky z kostelní výzdoby. Z drobnějších předmětů se jedná o devocionálie, součásti textilních strojů, školní pomůcky, hygienické předměty atd. Dále jsou zde zařazeny svítidla, váhy, hodiny, reklamní cedule, obaly, optika a starší elektronika, sportovní poháry a ocenění.

podsbirka 25 nastroje 1

podsbirka 25 nastroje 3

podsbirka 25 nastroje 4

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |