Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí (dále jen „Muzeum“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Muzeum zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů ve vztahu k Muzeu (např. sbírkotvorná činnost). Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Muzeu zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Muzeum méně často.

Muzeum respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Muzeum zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Muzeum zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Muzeum pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Muzea, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Na Muzeum je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID puwk5z6 , emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese 17. listopadu 72, 562 01 Ústí nad Orlicí, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese 17. listopadu 72, 562 01 Ústí nad Orlicí. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Muzeum obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Muzeum obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Muzeum není povinné mít jmenovaného pověřence, záležitosti v této věci vyřizuje statutární zástupce.

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |