Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice
Oustecké střípky 1/2011

Stran: 30+30
Vydáno: 2010, 2011
Cena: 30 Kč (nulté číslo zdarma)

Nový muzejní časopis, vydávaný příležitostně, si klade za cíl přinášet informace nejen z dění městského muzea, ale i zajímavosti z historie města Ústí nad Orlicí a blízkého okolí.
Nulté a první číslo obsahuje studii prof. PhDr. Františka Musila, CSc. „Kapitoly z dějin města Ústí nad Orlicí", která představuje historii města do poč. 16. století. V nultém čísle článek Jarmily Süsserové „Úvodem malý rozbor novodobých dvacátin muzea a jeho plány".

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |