Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice

1. Informační servis

 • Podávání informací k jednotlivým tématům prostřednictvím kurátorů příslušných spravovaných fondů.
 • Odborné informace k jednotlivým sbírkovým fondům a určování autorství ústeckých betlémů.
 • Vyhledávání sbírkových předmětů správcem depozitáře podle zadaného badatelského tématu.

2. Zapůjčování sbírkových předmětů na výstavy

 • Odborné konzultace při výběru sbírkových předmětů pro výstavy jiných institucí.
 • Odborné konzultace, příprava expozic, výstav, katalogů a informačních materiálů podle zaměření muzea.
 • Zapůjčování sbírkových předmětů na výstavy jiných institucí mající náležité zabezpečení.

3. Spolupráce na kulturně výchovných akcích

 • Odborné výklady při předem objednaném provádění výstavou muzea.
 • Vzdělávací a výukové programy na ZŠ a SŠ na vybrané témata. ( 1. světová válka, 2. světová válka, ústecké betlemářství, ústecké památky, textil v Ústí nad Orlicí...)
 • Přednášky, osvětová a odborná činnost pro nejširší veřejnost i uzavřené komunity.

4. Reprografické služby

 • Zhotovení digitálních snímků.
 • Scanování.
 • Černobílé kopírování.

5. Prodej a reprezentace

 • Publikací vydaných muzeem a související s právě probíhajícími výstavami.
 • Nákup a prodej zboží související se zaměřením muzea.
 • Zprostředkování reklamy firem podílejících se na akcích muzea.

6. Knihovnické služby

 • Prezenční studium ve studovně s možností vlastního výběru knih v příruční knihovně.
 • Badatelské studium historických fondů při respektování badatelského řádu.
 • Zprostředkování meziknihovní výpůjční služby.
 • Veřejný Internet.
| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |