Kde nás najdete
Muzejní sbírky
Výstavy a expozice

Na základě zákona č.134/2016, Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a v souladu s interní směrnicí Městského muzea v Ústí nad Orlicí (Pravidla pro zadávání veřejných zakázek) jsou na tomto místě zveřejňovány veškeré nabídky na dodávky, služby nebo stavební práce přesahující částku 500 000,- Kč bez DPH.

 

V současné době není vyhlášena žádná veřejná zakázka.

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |