DNES OTEVŘENO: 13:30-17:00

cz
pl
logo
 • Adresa
  Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
  17. listopadu 72
  562 01
  IČO: 00486329
  DIČ: není plátcem DPH
  ID datové schránky: puwk5z6

  Otevírací doba

  Út až pá: 9:00-11:30, 12:30-17:00 hod. V so, ne a sv.: 13:30 - 17:00 hod.
  men1
  men3
 • havel
  Výstava probíhá ve foyer Roškotova divadla a je volně přístupná v době promítání kina a
  Výstava modelů orlickoústeckého rodáka Oldřicha Ambrože.Těšit se můžete nejen na lodě, vzducholodě, ponorky a dětské
  Reprezentativní výstava ke 150. výročí narození slavného ústeckého rodáka připravená ve spolupráci s městem Ústí
 • 14. října 2024
  Sympozium 2024
  Venkovské technické objekty 2024 - Česko-slovenské sympozium.
  2. listopadu 2024
  O secesní věž
  Tradiční muzejní šachový turnaj pořádaný v hale Hernychovy vily.
 • Pro veřejnost

  ilustrace_1000_400

  Přijďte si do muzea vlastnoručně vyzkoušet výrobu tkanin od začátku až do konce!

  Pro školy

  vernisaz_knapovsky_a_uhlirovi_13_20211201_1396560770

  Mgr. Gabriela Faronová – lektorka muzejního kroužku, telefon 464 649 556

  Muzejní kroužek

  pout2021_13_20210914_1923776377

  Mgr. Gabriela Faronová – lektorka muzejního kroužku, telefon 464 649 556

 • Adresa
  Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
  17. listopadu 72
  562 01
  IČO: 00486329
  DIČ: není plátcem DPH
  ID datové schránky: puwk5z6

  Otevírací doba

  Út až pá: 9:00-11:30, 12:30-17:00 hod. V so, ne a sv.: 13:30 - 17:00 hod.
  men1
  men3
 • Výstava probíhá ve foyer Roškotova divadla a je volně přístupná v době promítání kina a
  Výstava modelů orlickoústeckého rodáka Oldřicha Ambrože.Těšit se můžete nejen na lodě, vzducholodě, ponorky a dětské
  Reprezentativní výstava ke 150. výročí narození slavného ústeckého rodáka připravená ve spolupráci s městem Ústí
 • 14. října 2024
  Sympozium 2024
  Venkovské technické objekty 2024 - Česko-slovenské sympozium.
  2. listopadu 2024
  O secesní věž
  Tradiční muzejní šachový turnaj pořádaný v hale Hernychovy vily.
 • Pro veřejnost

  ilustrace_1000_400

  Přijďte si do muzea vlastnoručně vyzkoušet výrobu tkanin od začátku až do konce!

  Pro školy

  vernisaz_knapovsky_a_uhlirovi_13_20211201_1396560770

  Mgr. Gabriela Faronová – lektorka muzejního kroužku, telefon 464 649 556

  Muzejní kroužek

  pout2021_13_20210914_1923776377

  Mgr. Gabriela Faronová – lektorka muzejního kroužku, telefon 464 649 556

Rakousko - Uhersko (do 28. října 1918)

1883

Prapočátky historie muzea spadají pravděpodobně do roku 1883, kdy František Egerle zpřístupňoval svou sbírku zbraní a jiných starožitností v domě čp. 376 (zvaný Pindulka).

1888

Velká živnostenská výstava, která se toho roku konala ve školní budově, ještě nepoložila základ muzeu jako takovému. Stejně tak jeho vznik nevyprovokovala ani Národopisná výstava v roce 1895.

1908

Vlastní muzeum však bylo zřízeno teprve 12. dubna 1908 jako odbor muzejní městské rady a byla mu vyčleněna místnost ve druhém poschodí Občanské záložny. Egerleho sbírka se stala součástí muzejních sbírek.

1913

7. dubna 1913 sepsali ústečtí manželé MUDr. František a Anna Barcalovi smlouvu pro případ své smrti o darování domu čp. 1 s pozemky. Objekt byl ve smlouvě určen pro zřízení muzea.

Československá republika (1918 - 1939)

1919

Dne 20. října 1919 byly muzejní sbírky přestěhovány do Klementina (čp.1 manželů Barcalových). Ještě téhož roku se ústecké muzeum stalo členem Svazu československých muzeí.

1922

Dům, nazvaný po předčasně zemřelém synovi Barcalových Klementinum, byl slavnostně otevřen a předán veřejnosti dne 4.6.1922. Muzeum bylo otevřeno pro veřejnost o svatodušních a velikonočních svátcích, prvního května a 28. října.

1931

Muzejní sbírky se rozmnožily natolik, že bylo nutné přemístit muzeum do jiných prostor. Pro tyto účely byla vytipována budova radnice, která se přestěhovala do jiných prostor. Původní radnice byla adaptována stavitelem Bartošem pod dohledem architekta Sokola, v roce 1931 byla dokončena a 12. května t.r. bylo muzeum otevřeno. V tomto vrcholném období byly otevřeny další instalované síně včetně přednáškového sálu a městské obrazárny.

1937

V roce 1937 se začaly vydávat Letopisy kraje a města Ústí nad Orlicí.

Československá republika (1945 - 1959)

1939

V roce 1939 německá okupační moc odvezla ze sbírek muzea všechny legionářské památky do Pardubic, zbylé sbírky pak do městské obrazárny, na půdu radnice a zpět do Barcalova domu (Klementina). Z Barcalova domu však musely být znovu vystěhovány taktéž do půdních prostor radnice, neboť v čp. 1 byl v roce 1942 zřízen zásobovací úřad.

1942

V tomto roce byly německými policisty odvezeny také nejstarší zbraně.

1945

Začíná působit vlastivědná komise.

1942

V tomto roce byly německými policisty odvezeny také nejstarší zbraně.

1945

Začíná působit vlastivědná komise.

1937

V roce 1937 se začaly vydávat Letopisy kraje a města Ústí nad Orlicí.

ČSFR (1990 - 1992) a Česká republika (od 1993)

Československá socialistická republika (1960 - 1989)

Learn how we helped 100 top brands gain success

Skip to content