1. Serwis informacyjny

 • Udzielanie informacji na temat poszczególnych kolekcji.
 • Określanie autorstwa usteckich szopek.
 • Wyszukiwanie w zbiorach eksponatów na potrzeby badaczy.

2. Współpraca w ramach akcji kulturalno-edukacyjnych

 • Programy edukacyjne i szkoleniowe dla szkół podstawowych i średnich na wybrane tematy.
 • Wykłady, działalność oświatowa i profesjonalna skierowana do szerokiego grona odbiorców publicznych oraz do społeczności zamkniętych.

3. Usługi reprograficzne

4. Sprzedaż i reprezentacja

 • Skup i sprzedaż towarów związanych z zadaniami muzeum.
 • Pośrednictwo w działalności reklamowej firm będących partnerami w przedsięwzięciach organizowanych przez muzeum.
 • Wynajmowanie sal na cele związane kulturą i uroczystości weselne.

5. Działalność biblioteczna

 • Możliwość przeglądania zbiorów oraz ich badania.
 • Wypożyczanie międzybiblioteczne.
 • Dostępny dla wszystkich Internet.
| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |