Muzeum Miejskie w Ústí nad Orlicí – jako profesjonalna placówka kulturalno-wychowawcza prowadząca prace muzealne i działania poświęcone szerzeniu wiedzy o ojczyźnie – dokumentuje dzieje miasta i regionu Ústí nad Orlicí.

Do głównych kręgów tematycznych należą na przykład: tradycje muzyczne, szopki (muzeum jest właścicielem około 8000 elementów szopek – zbiory obejmują malarstwo od końca XVIII wieku aż po twórczość współczesną) i historia wyrobów tekstylnych (tkactwo domowe, dziewiarstwo, sukiennictwo...).

Nie można pominąć obszernego zbioru tekstyliów.

Poszczególne kolekcje

11 – etnograficzna
Okres: od połowy XVIII wieku aż do współczesności
Przedmioty: meble, naczynia, zabawki, sprzęty domowe itp.

13 – numizmatyczna
Okres: 20. przeważnie 70. lata XX wieku
Przedmioty: numizmatyka i falerystyka: monety, medale, odznaki

15 – sztuki plastyczne
Okres: od końca XVIII wieku aż do współczesności
Przedmioty: oleje, kredki, węgle, akwarele, tusze, drzeworyty, arkusze graficzne, rzeźby

18 – książki
Okres: od końca XVIII wieku aż do współczesności
Przedmioty: Starodruki, książki i periodyki wydane przed rokiem 1860, nakład książek pochodzący z usteckich wydawnictw.

19 – piśmiennictwo i druki
Okres: od końca XIX wieku aż do współczesności
Przedmioty: Mapy, dokumenty: okólniki, presidiálky, menu itp., dokumenty członków ruchu oporu, muzyków i znamienitych osobistości miasta, pamiętniki...

24 pozostałe – dzieła muzyczne
Okres: od końca XVIII wieku aż do współczesności
Przedmioty: nuty pisane ręcznie i drukowane Repertuar kapel i innych formacji muzycznych pochodzących z Ústí nad Orlicí, twórczość autorów urodzonych lub działających w Ústí nad Orlicí.

24 pozostałe – rzemiosła
Okres: od XIX wieku aż do współczesności
Przedmioty: Materiały stosowane w tkactwie, w wyplataniu sznurów, szczotkarstwie, obuwnictwie, kaletnictwie, zduństwie, ponadto ceglarstwo, produkcja farb, guzików obszywanych, drewnianych zabawek. Produkty i półprodukty

24 pozostałe – tekstylia
Okres: około drugiej tercji XIX wieku i wiek XX
Przedmioty: fragmenty odzieży z tkanin, skór i materiałów pokrewnych, wzorniki, tekstylia na użytek gospodarstwa domowego, dodatki, proporce...

24 pozostałe – szopki
Okres: od końca XVIII wieku aż do współczesności
Przedmioty: Poszczególne elementy papierowych, malowanych szopek wykonywanych przez czterdziestu autorów z Ústí nad Orlicí oraz figurki rzeźbione z Ústí nad Orlicí i Králík.

25 inne – narzędzia, instrumenty, dewocjonalia, zabytki lokalne, archeologia...
Okres: archeologia: XIV–XV wiek, zabytki lokalne i dewocjonalia: XIX–XX wiek
Przedmioty: narzędzia, instrumenty, wykopaliska, zabytki lokalne, dewocjonalia, narzędzia, instrumenty

| © 2007-2016 Městské muzeum Ústí nad Orlicí, Veškerá práva vyhrazena | Realizace HezkéWEBY.cz |